Rang 2 – Niamh

Yoga:

Mar chuid don corp oideachas, bhí sceitimíní áthas ar an rang cleachtadh a dhéanamh ar Yoga. D’fhoghlaim siad roinnt dos na príomh staidiúir cosúil le up dog, down dog, happy baby, warrior pose, butterfly pose agus tree pose. Chum siad scéalta éagsúla ag baint úsáid as na staidiúir seo.

Lá Altaithe:

 

 

 

Ceardlann Lego/ Lego Workshop.

 

 

 

Sorcais:

Thug beirt taibheoirí sorcais ón eagraíocht Performance without Borders, cuairt ar an scoil ar an 16ú Mí na Samhna 2017.  Mhúin siad roinnt scileanna éagsúla sorcais dúinn. Bhí deis ag na leanaí na scileanna seo a chleachtadh agus bhain siad árd taitneamh as páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí agus sna cluichí seo.

 

Na Plainéidí/ An Ghrianchóras:

Bhí páistí rang 2 an gnóthach ag foghlaim faoi na plainéidí agus an ghrianchóras. D’úsáideamar paper maché chun na plainéidí 3T a chruthú. Bhain na páistí an taitneamh as a bheith gníomhach anseo agus na lámha a fháil salach leis an ngliú.

 

Oíche Shamhna:

Bhí spórt agus spraoi ag na daltaí agus na múinteoirí leis ag gléasadh suas le h-aghaidh Oíche Shamhna. Ghléasamar mar thaibhsí, creatlaigh, vaimpírí agus neart eile agus bhí eagla an domhain ar éinne a tháinig in aice linn! D’imríomar cluichí traidisiúnta Oíche Shamhna le chéile. Féach ar na h-aghaidheanna scanrúla!!

 

Féile na Bliana:

Rinne an scoil ceiliúradh ar féile na bliana ar Aoine an 13ú Deireadh Fómhair, 2017.  Bhí an féile seo an speisialta i mbliana toisc go rabhamar ag déanamh ceiliúradh don mhéid a rinne múinteoir Cristín sa scoil ón mbliain 2000.  Rinne rang 2 ceiliúradh ar an gCríostaíocht agus saol Íosa. Bhain an rang árd taitneamh as an ndráma a léiriú agus na hamhráin éagsúla a chasadh don scoil.

 

Féinphortráid- Rang 2.

Bhí rang 2 gnóthach ag féachaint ar féinphortráid déanta ag Vincent Van Gogh. D’úsáideamar scátháin chun staidéar a dhéanamh ar ár aghaidh féin sula thosnaíomar ag tarraingt an féinphortráid. Bhaineamar go léir taitneamh agus tairbhe as seo. An n-aithníonn sibh aon duine sna phictiúirí?