Nóta tabhacht do thuismitheoirí Gaelscoil an Ghoirt Álainn. 14/01/2020

Achoimre ar rialacha na scoile maidir le carranna tuismitheoirí.          14/01/2020

  1. Ar maidinSet down amháin atá ann díreach taobh amuigh do bhealach isteach ascaill na scoile. – stad – cabhraigh le do pháiste – imigh.

 Ná fág do charr san áit seo ar feadh tréimhse ró fhada mar chuireann sé isteach go mór ar trácht na háite agus na scoile.

  1. Ná stop riamh taobh amuigh do chasadh isteach na scoile.
  1. Ná dean iarracht do charr a chasadh ag béal an ascaill– ag aon am.
  1. Níl cead ag tuismitheoirí tiomaint isteach an ascaill. Tá cead speisialta ag dhá chlann. Má tá ceist agat maidir le seo is féidir labhairt le Deaglán. Tá an páirceáil ar thaobh an ascaill thar agus a bheith dainséarach ach go háirithe.
  1. Dean páirceál ar tnaobh na scoile den bhóthar amháin.

Tá na rialacha seo ann ar san gach clann agus páiste sa scoil, is cuma faoin aimsir. Bí cinnte go bhfuil cóta agus bríste báistí ag gach páiste, lena ainmneacha scríobhte orthu agus le chéile cuirfimid scoil sábháilte ar fail do ghach duine.

Míle buíochas;                                  Deaglán agus pobal uile na scoile.

 

Important note for the parents of Children attending Gaelscoil an Ghoirt Álainn.

A summary of the rules governing parking / dropping your child to school 

  1. Morning time- Set down only immediately outside the entrance to the school in the mornings.

Please –Stop your car. – Help your child safely out of the car  – leave. All children should be able to walk unaccompanied from this area to the school yard.

Do not park your car immediately outside the turn in to the avenue for an extended period of time as it creates great difficulties for road users, local residents and for school traffic.

  1. Never block the entrance to the avenue.
  1. Never ever attempt to turn your car at the entrance to the avenue – at any time during the school day. This has happened on a number of occasions this year and it is extremely dangerous.
  1. Do not drive down the avenue without prior permission from the school to do so -only two families presently have permission to do so. Please speak with Deaglán if you would like to question this. Parking along the avenue is particularly dangerous during busy drop off and collection times…as witnessed this morning.
  1. If you need to park, only park on the school side of the road. Never park on the opposite side of the road and especially not in front of other people’s houses / driveways.

These rules apply to everyone regardless of weather conditions. We strongly recommend that children bring appropriate rain gear to school with them (ie. rain coat and leggings) and together we will keep our school a safe place for all.

Míle buíochas;                                                                                   Deaglán agus pobal uile na scoile.

Subscribe to our School Notes now: