Nóta 17/04/2020

A thuismitheoirí!

Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad go breá?! Mar is eol díobh faoin dtráth seo, tá na scoileanna dúnta anois go dtí an 5ú Bealtaine agus tá seans ann nach mbeimid ar ais ar scoil arís roimh deireadh na scoilbliana. Táimid ag smaoineamh le cúpla seachtain ar na slíte is fearr gur féidir linn obair libh agus leis na páistí chun cabhrú libh sa bhaile ag an am seo. Bhí an suirbhé a sheolamar amach chugaibh suimiúil agus úsáideach agus táimid tar éis ár ndícheall a dhéanamh struchtúr oiriúnach do na riachtanais atá agaibh sa bhaile a chur le chéile.

An suirbhé

Na rudaí is mó a tháinig amach as an ná;

– Bhí tuismitheoirí sásta leis an méid obair a bhí ag dul abhaile roimh an Cáisc.

– Ba mhaith le formhór tuismitheoirí (60%) ríomhphoist amháin in aghaidh na seachtaine a fháilt ach a bheith ábalta teagmháil a dhéanamh leis na múinteoirí go minic.

– Tá tuismitheoirí sásta obair a sheoladh chuig na múinteoirí.

– Tá roinnt tuismitheoirí ag lorg ranganna trí Zoom (nó a leithéidí), ach tá sé soiléir go mbeadh deacrachtaí ann do dhaoine eile i dtaobh, fearas, am a bheadh oiriúnach do gach páiste & imní maidir le fadhbanna sábháilteachta.

……………………………………………………………………………………..

Mar sin….. córas nua na scoile

Tá ríomhphost nua scoile ann do gach múinteoir anois.

muinteoiraisling@gortalainn.ie             ………………………………………………. Múinteoir Aisling

muinteoiranna@gortalainn.ie                ………………………………………………. Múinteoir Anna

muinteoiraoife@gortalainn.ie               ………………………………………………. Múinteoir Aoife

muinteoircaoimhe@gortalainn.ie          ………………………………………………. Múinteoir Caoimhe

muinteoirclodagh@gortalainn.ie           ………………………………………………. Múinteoir Clodagh

muinteoirclarl@gortalainn.ie                 ………………………………………………. Múinteoir Clár L (Rang 3)

muinteoirclard@gortalainn.ie                ………………………………………………. Múinteoir Clár D (Rang 4)

muinteoirdeiric@gortalainn.ie               ………………………………………………. Múinteoir Deiric

muinteoireilish@gortalainn.ie               ………………………………………………. Múinteoir Eilish

muinteoirgavin@gortalainn.ie               ………………………………………………. Múinteoir Gavin

muinteoirlisac@gortalainn.ie                ………………………………………………. Múinteoir Lisa C

muinteoirlisat@gortalainn.ie                 ………………………………………………. Múinteoir Lisa T (Rang 5)

muinteoirmaebh@gortalainn.ie             ………………………………………………. Múinteoir Maebh

muinteoirmaired@gortalainn.ie             ………………………………………………. Múinteoir Máire D

muinteoirmairel@gortalainn.ie              ………………………………………………. Múinteoir Máire L (Naí Bheaga)

muinteoirmairep@gortalainn.ie             ………………………………………………. Múinteoir Máire P (Naí Bheaga)

muinteoirniamhs@gortalainn.ie            ………………………………………………. Múinteoir Niamh (Rang 5)  muinteoirniamhdan@gortalainn.ie        ………………………………………………. Múinteoir Niamh Dan (Rang 2)

muinteoirnoirin@gortalainn.ie              ………………………………………………. Múinteoir Nóirín

muinteoirrebecca@gortalainn.ie           ………………………………………………. Múinteoir Rebecca

muinteoirsiobhan@gortalainn.ie           ………………………………………………. Múinteoir Siobhán

muinteoirsusan@gortalainn.ie              …………………………………………. Múinteoir Susan (Rang 1 – Cristín)

 

gaelscoilga@gortalainn.ie ………………………………………………………..General enquiries – Deaglán

 

Is iad seo na seoltaí a beidh in úsáid ag tuismitheoirí agus múinteoirí chun cumarsáid a dhéanamh go dtí deireadh an tréimhse seo.

– Ag tosnú ar an Domhnach an 19 Aibreán 2020 beidh obair á sheoladh abhaile ag múinteoirí dá ranganna féin gach oíche Domhnach. Sa ríomhphost seo beidh obair don tseachtain leagtha amach dos na páistí ina ranganna féin.

– Ní chóir aon brú a chur ort féin nó ar na páistí chun an obair seo a chríochnú. Ní deireadh an tsaoil é muna néiríonn leat an obair ar fad a chríochnú.

– Cé go raibh roinnt tuismitheoirí ag lorg fís nó teachtaireachtaí ó múinteoirí. Ní an scoil ag iarraidh é seo a dhéanamh ag an bpointe seo. Tá cead ag múinteoirí fís beag a sheoladh abhaile chun coincheap a mhiniú má tá sé in oiriúint.

– Beidh múinteoirí ag seoladh freagra ar bhur ríomhphoist idir 9 agus 2.30 gach lá.

Ag deireadh, ní féidir múinteoireacht ceart a dhéanamh sa chomhthéacs seo, nílimid ach ag iarraidh ár ndícheall a dhéanamh.

Tá súil agam go raibh cáisc álainn agaibh ar fad agus go mbuailfimid le chéile in ár scoil álainn nua roimh deireadh na scoilbhliana arís.

Tabhair aire.

Le gach dea ghuí.

Deaglán

 

Dear parents.

I hope that you’re all safe and well at this time. As you’re all aware, schools are to remain closed after the Easter break until Tuesday May 5th at the earliest and this arrangement could very possibly continue until the end of the current school year. With this in mind school management and staff have discussed how we can work with you as parents and children to help you at home at this time. The survey that we sent out to you was a very interesting and useful exercise and helped us to settle on what we believe to be the most appropriate system for your needs at home.

The survey

The main items that came out of the survey were;

-Parents were happy with the amount of work that was sent home before Easter.

– Most parents (60%) would prefer to see a system in place where they would receive just one email per week but would have access to their class teacher throughout the week.

– Parents are happy to send work to teachers.

– While a number of parents are looking for classes to be held via Zoom or other such online forum, it is also clear that such classes would be less welcome for others as they would create significant difficulties for parents / children. Security and safety concerns are also an issue.

 

……………………………………………………………………………………..

Result. New online school system.

 

A new school email address has now been set up for each member of staff.

 

muinteoiraisling@gortalainn.ie             ………………………………………………. Múinteoir Aisling

muinteoiranna@gortalainn.ie                ………………………………………………. Múinteoir Anna

muinteoiraoife@gortalainn.ie               ………………………………………………. Múinteoir Aoife

muinteoircaoimhe@gortalainn.ie          ………………………………………………. Múinteoir Caoimhe

muinteoirclodagh@gortalainn.ie           ………………………………………………. Múinteoir Clodagh

muinteoirclarl@gortalainn.ie                 ………………………………………………. Múinteoir Clár L (Rang 3)

muinteoirclard@gortalainn.ie                ………………………………………………. Múinteoir Clár D (Rang 4)

muinteoirdeiric@gortalainn.ie               ………………………………………………. Múinteoir Deiric

muinteoireilish@gortalainn.ie               ………………………………………………. Múinteoir Eilish

muinteoirgavin@gortalainn.ie               ………………………………………………. Múinteoir Gavin

muinteoirlisac@gortalainn.ie                ………………………………………………. Múinteoir Lisa C

muinteoirlisat@gortalainn.ie                 ………………………………………………. Múinteoir Lisa T (Rang 5)

muinteoirmaebh@gortalainn.ie             ………………………………………………. Múinteoir Maebh

muinteoirmaired@gortalainn.ie             ………………………………………………. Múinteoir Máire D

muinteoirmairel@gortalainn.ie              ………………………………………………. Múinteoir Máire L (Naí Bheaga)

muinteoirmairep@gortalainn.ie             ………………………………………………. Múinteoir Máire P (Naí Bheaga)

muinteoirniamhs@gortalainn.ie            ………………………………………………. Múinteoir Niamh (Rang 5)

muinteoirniamhdan@gortalainn.ie        ………………………………………………. Múinteoir Niamh Dan (Rang 2)

muinteoirnoirin@gortalainn.ie              ………………………………………………. Múinteoir Nóirín

muinteoirrebecca@gortalainn.ie           ………………………………………………. Múinteoir Rebecca

muinteoirsiobhan@gortalainn.ie           ………………………………………………. Múinteoir Siobhán

muinteoirsusan@gortalainn.ie              …………………………………………. Múinteoir Susan (Rang 1 – Cristín)

 

gaelscoilga@gortalainn.ie

oifiggaelscoil@gortalainn.ie

 

These are the email addresses that will be used by parents and teachers to communicate with each other going forward.

– Starting from Sunday 19th April 2020, work will be sent home by teachers for their own classes every Sunday evening. These emails will contain suggested work and activities for the children in their classes.

– Please remember that neither child nor parent should feel under any pressure to get the work completed. Do what you can, when you can.

– Although a number of parents suggested using video apps to run classes online we’ve decided not to go down this route at this time. From time to time teachers may send little video clips home via email to explain work or concepts if that is deemed appropriate/necessary.

– Although parents will be able to send emails at any time, teachers will be responding to emails between 9 and 2.30 only, Monday to Friday.

Finally, please remember that proper teaching cannot take place in these circumstances; we’re all simply trying to do our best for the children.

I hope that you all had a lovely Easter break and that we’ll meet again in our lovely new school before the end of the current school year.

Best wishes to you all and stay safe.

Le gach dea ghuí.

Deaglán

Subscribe to our School Notes now: