An Foireann Scoile / Our staff

An Foireann Scoile 2022/2023

Príomhoide: Deaglán Ó Deargáin

Príomhoide Tánaiste: Maebh Uí Mhaoláin

Múinteoir Um Dhualgais Speisialta A: Caoimhe Brouwers

Múinteoir Um Dhualgais Speisialta A: Gavin Ó Murchú

Múinteoir Um Dhualgais Speisialta B: Máire Uí Dhuinnshléibhe

Múinteoir Um Dhualgais Speisialta B: Siobhán Ní Cheallaigh

Múinteoir Um Dhualgais Speisialta B: Lisa Ní Theimhneain

Múinteoir Um Dhualgais Speisialta B: Nóirín De Barra

Múinteoirí Ranga

Naíonáin Bheaga: Múinteoir Eilish & Múinteoir Lisa C

Naíonáin Mhóra: Múinteoir Aoife & Múinteoir Clár L

Rang 1: Múinteoir Cristín & Múinteoir Clár D

Rang 2: Múinteoir Maedhbh & Múinteoir Niamh Dan 

Rang 3:  Múinteoir Lisa T

Rang 3/4: Múinteoir Máire P

Rang 4: Múinteoir Rebecca

Rang 5: Múinteoir Deiric & Múinteoir Gearóid

Rang 6: Múinteoir Nóirín & Múinteoir Gavin

Múinteoirí Tacaíocht Foghlama/Achmhainne

 • Múinteoir Caoimhe
 • Múinteoir Maebh
 • Múinteoir Máire L
 • Múinteoir Máire D
 • Múinteoir Siobhán
 • Múinteoir Anna

Cúntóirí Riachtanas Speisialta          Painéal Soláthair Múinteoirí

 • Linda Ní Bhuachalla                                                                   Conchúir Ó Súilleabháin
 • Elaine Ní hIarlaitha                                                                    Fionnuala Ní Dhiscín
 • Shaughna Nic Chárthaigh                                                         Siobhán Ní Ghrifín
 • Stacey Nic Cárthaigh                                                                  Dylan Ó Buachalla
 • Ciara Foley-Stout

Rúnaí:                            Lisa Ní Fhinn McCarthaigh

Glantóirí:                      Letta & Darius

Feighlí scoile:              Bertie Ó Deargáin & Pat

Bord Bainistíochta

Cathaoirleach: TJ Ó Ceallaigh

Cisteoir: Lorraine Hayes

Rúnaí: Deaglán Ó Deargáin

Ionadaithe na dtuismitheoirí: Greg Hayes agus Lorraine Hayes

Ionadaí na múinteoirí: Gavin Ó Murchú

Ionadaithe an phatrúin: Nicola Foley, Ann Dalton agus Tom Abernethy