Club Iarscoile / After-school Club

Bíonn club iarscoile ar siúl gach lá tar éis am scoile, ó 13.30 go dtí 16.30 (Dé Céadaoin 13.30-15.30). Tá Paula, Mary agus Donna i bhfeighil ar an gclub seo.

Cosnaíonn an club €4 an uair a chloig (nó €2 an leath huair an chloig). Is féidir sonraí a fháil ó Lisa san oifig scoile.

 

An afterschool club is held every day in our school from 13.30 to 16.30 (Wednesday 13.30-15.30). Paula, Mary and Donna are in charge of the afterschool club.

It costs €4 an hour (or €2 a half-hour). You can get details from Lisa in the school office.