Eolas Fúinne

Is láthair foghlamtha faoi leith agus speisialta é Gaelscoil an Ghoirt Álainn. An Ghaeilge céadtheanga na scoile agus tá na páistí tumtha san teanga agus san chultúr ón lá go dtosnaíonn siad sa scoil. Foghlamaíonn siad an Ghaeilge i slí oscailte agus tarraingtheach.

Bíonn páistí óga líofa go tapaigh, agus cuireann siad iontas ar a dtuismitheoirí go luath nuair a aistríonn siad ó theanga go teanga gan stró. Le sin is scoil ilchreidmheach é Gaelscoil an Ghoirt Álainn a fháiltíonn roimh pháistí ó gach traidisiún reiligiúnach.

Forbraíonn cúrsa teagasc chreidimh na scoile machnamh léirmheastach, luachanna daonna, cúramaí, agus tuiscint ar na creidimh atá ag gach duine. Tá bainistíocht na scoile faoi chúram na dtuismitheoirí, agus daoine le spéis faoi leith i maitheas na bpáistí.

Deaglán Ó Deargáin, Príomhoide

Maebh Ní Mhaoláin, Priomhoide Tánaiste

 

 

 

Introduction

Gaelscoil an Ghoirt Álainn is a unique and special place of learning. Gaeilge is the first language of the school and children are immersed in the language and culture from the day they start in the school. The Irish language is introduced in a friendly and interesting way. Fluency comes quickly to young children, and they soon start to surprise their parents as they change from one language to the other with ease. Gaelscoil an Ghoirt Álainn is also a multi-denominational school which embraces all children from all religious traditions and none. The school religious education programme develops critical thinking, human values, responsibilities, and an understanding of the beliefs of all peoples. The school is managed by parents and those with a vested interest in what is best for the children.

Deaglán Ó Deargáin, Principal

Maebh Ní Mhaoláin, Deputy Principal