Costas Leabhar 2021/2022

Costas Leabhar 2021/2022

Lorgaítear airgead dos na leabhair roimh dheireadh gach scoil bliana. Tá costas €100 ann dos na ranganna Naíonáin, R1, R4, R5, R6. Tá costas €120 do R2 de bharr breis leabhair oibre ina measc & costas €120 do R3 de bharr costas d’fhoclóir Béarla & Gaeilge agus d’atlas a théann ar aghaidh leo go dtí R6.

Cad atá clúdaithe sa phraghas?                                                                     

Chomh maith le costas leabhar, tá na cóipleabhair uilig a úsáideann na páistí, na leabhair oibre ina scríobhann na páistí chomh maith leis na leabhair oibre atá curtha le chéile ag na múinteoirí, costas d’fhearas ealaíona, praghas do chostas fóta cóipeála. Ta costas cíosaíochta leabhar ina measc freisin a chlúdaíonn na leabhair leitheoireachta iomláin a úsaideann na páistí do Ghaeilge agus do Bhéarla tríd na scoile. Clúdaíonn sé chomh maith na téacs leabhair go léir a úsáideann páistí R3-R6.

Conas is féidir íoc as?                                                                                                  

  • Is feidir íocaíocht iomlán a thabhairt do Lisa san oifig. Déan cinnte go bhfuil ainm an dalta ar an gclúdach litreach go soiléir.
  • Is féidir an cárta íocaíochta bána leis na clúdaigh litreacha a thabhairt do Lisa gach Aoine.
  • Is féidir Paypal a úsáid freisin. Cliceáil anseo chun íoc trí Paypal.

 

Book Payment for 2021/2022

As you are aware, we ask that payment for next school years books be paid before the end of the current school year. The cost for the Infant classes, R1, R4, R5, R6 is €100. There is a cost of €120 for R2 due to extra workbooks and for R3 due to the addition of English and Irish dictionaries as well as an atlas which the children use up until R6.

What is included in the price?                                                                              

As well as the books, the cost of all the copies the children use, the workbooks the children write in as well as workbooks designed by the teachers, art & craft supplies, photocopying costs are covered in the cost. We have had and still have a rental scheme in place throughout the school which covers all of the children’s readers in both English and Irish as well as their textbooks used from R3-R6.

Payment Options:                                                                                         

  • Full payment can be given to Lisa in the office ensuring your child’s name and class is marked clearly on an envelope.
  • Instalments can be handed to Lisa using the white payment card on a Friday.
  • Click here to pay using Paypal.