Éide scoile / School uniform

Is í seo a leanas an éide scoile atá againn i nGaelscoil an Ghoirt Álainn.

Cailiní

 • Pilirín scoile
 • Carbhat cuachóige scoile
 • Riteoga glasa
 • Bróga dubha
 • Geansaí scoile
 • Léine bán

Muna bhfuil na cailíní ag iarraidh an pilirín scoile a chaitheamh, is féidir leo an éide scoile seo a roghnú:

 • Sciorta scoile nó brístí liath
 • Carbhat scoile
 • Riteoga glasa
 • Bróga dubha

Buachaillí

 • Geansaí scoile
 • Léine bán
 • Carbhat scoile
 • Brístí liath
 • Bróga dubha

Éide spóirt

Caithfidh cailíní agus buachaillí araon éide spóirt a bheith acu freisin. Tá an éide spóirt mar an gcéanna do chailíní agus buachaillí.

 • Culaith spóirt scoile
 • Léine pholo bán
 • Bróga reatha

Sóláthróir

Is féidir an éide scoile a cheannach i Buckley’s ar Sráid Shandon (021-4304426).

 

The Gaelscoil an Ghoirt Álainn school uniform is detailed below.

Girls

 • School pinafore
 • White blouse
 • School bowtie
 • Green cardigan
 • Green tights
 • Black shoes

If girls prefer not to wear the school pinafore, they can choose the following option instead:

 • School kilt or grey trousers
 • White shirt
 • School tie
 • School jumper
 • Green tights
 • Black shoes

Boys

 • School jumper
 • Grey trousers
 • White shirt
 • School tie
 • Black shoes

Sports uniform

Boys and girls alike must have a sports uniform as well. The sports uniform is the same for girls and boys.

 • School tracksuit
 • White polo shirt
 • Runners

Suppliers

All uniforms can be purchased in Buckleys on Shandon Street (021-4304426).