Éide scoile / School uniform

Is í seo a leanas an éide scoile atá againn i nGaelscoil an Ghoirt Álainn.

Cailiní

  • Pilirín scoile
  • Carbhat cuachóige scoile
  • Riteoga glasa
  • Bróga dubha
  • Geansaí scoile
  • Léine bán

Muna bhfuil na cailíní ag iarraidh an pilirín scoile a chaitheamh, is féidir leo an éide scoile seo a roghnú:

  • Sciorta scoile nó brístí liath
  • Carbhat scoile
  • Riteoga glasa
  • Bróga dubha

Buachaillí

  • Geansaí scoile
  • Léine bán
  • Carbhat scoile
  • Brístí liath
  • Bróga dubha

Éide spóirt

Caithfidh cailíní agus buachaillí araon éide spóirt a bheith acu freisin. Tá an éide spóirt mar an gcéanna do chailíní agus buachaillí.

  • Culaith spóirt scoile
  • Léine pholo bán
  • Bróga reatha

Sóláthróir

Is féidir an éide scoile a cheannach i Buckley’s ar Sráid Shandon (021-4304426).

 

The Gaelscoil an Ghoirt Álainn school uniform is detailed below.

Girls

  • School pinafore
  • White blouse
  • School bowtie
  • Green cardigan
  • Green tights
  • Black shoes

If girls prefer not to wear the school pinafore, they can choose the following option instead:

  • School kilt or grey trousers
  • White shirt
  • School tie
  • School jumper
  • Green tights
  • Black shoes

Boys

  • School jumper
  • Grey trousers
  • White shirt
  • School tie
  • Black shoes

Sports uniform

Boys and girls alike must have a sports uniform as well. The sports uniform is the same for girls and boys.

  • School tracksuit
  • White polo shirt
  • Runners

Suppliers

All uniforms can be purchased in Buckleys on Shandon Street (021-4304426).