As láthair / Absent

Déan teagmháil linne

As láthair / Absent

Filleadh ar Ionad Oideachais

Return to Educational Facility

Nótaí Asláithreachta / Note for absence for App
Rang / Class - Ainm an Mhúinteora/ Name of Teacher
Cúis le Bheith as láthair / Reason for being absent *
reCAPTCHA