Dlúthdhiosca Gaelscoil an Ghoirt Álainn

Beidh Gaelscoil an Ghoirt Álainn cúig bliana is fiche d’aois sa bhliain atá romhainn agus mar chuid don cheiliúradh beimid ag seoladh dlúthdhiosca scoile ag an Margadh Geimhridh! Tá ag éirí go hiontach linn leis an dtaifeadadh go fóill!!!

Our school will be 25 years old next year and as part of our celebrations we plan on launching a school CD during our annual Margadh Geimhridh next December. We’re doing really well with our recordings so far!!!

Ceolchoirm

[Read More]

Nóta 5/6/18

A Thuismitheoirí,                                                               Nóta 05/06/18

Seo thíos cúpla nóta agus sinn ag teacht chuig deireadh na scoil bliana.

Dioscó Scoile: Táimid fíor buíoch do Choiste na dTuismitheoirí agus gach éinne a bhí bainteach le dioscó na scoile ar an Domhnach. Níor chuir an aimsir isteach nó amach ar an spraoi a bhí ag chuile duine ann!

Éide Scoile an tSamhraidh:

Agus an aimsir deas tagtha, is féidir leis na páistí bríste gearra dú-gorm a chaitheamh le t-léine polo bán agus le geansaí spóirt na

[Read More]

Nóta. 18/5/18. Costas Leabhar do 2018/2019 / Book Payment for 2018/2019

Nóta. 18/5/18. Costas Leabhar do 2018/2019 / Book Payment for 2018/2019

17/05/2018

Costas Leabhar do 2018/2019 / Book Payment for 2018/2019

A Thuismitheoirí, chaomhnóirí,

Mar is eol daoibh, lorgaítear airgead dos na leabhair roimh dheireadh gach scoil bliana. Tá costas €100 ann dos na ranganna Naíonáin, R1, R4, R5, R6. Tá costas €120

[Read More]

Nóta. 18/5/18. Costas Leabhar do 2018/2019 / Book Payment for 2018/2019

17/05/2018

Costas Leabhar do 2018/2019 / Book Payment for 2018/2019

A Thuismitheoirí, chaomhnóirí,

Mar is eol daoibh, lorgaítear airgead dos na leabhair roimh dheireadh gach scoil bliana. Tá costas €100 ann dos na ranganna Naíonáin, R1, R4, R5, R6. Tá costas €120 do R2 de bharr breis leabhair oibre ina measc & costas €120 do R3 de bharr costas d’fhoclóir Béarla & Gaeilge agus d’atlas a théann ar aghaidh leo go dtí R6. Iarrfar oraibh na leabhair  a bheith íochta roimh Dé hAoine

[Read More]

Nóta 12 / 4 / 18

A Thuismitheoirí / chaomhnóirí,                                                                             12/04/18

Cleas Act: We are so proud of our children, parents and teachers and all the hard work that was shown on TG4’s Cleas Act on April 1st. During this series children from our school will be seen during the soundbites. The programme is available on the TG4 player: https://www.tg4.ie/ga/clair/cleasact/

Late for school: The late arrival of many children causes both concern and disruption for the teaching staff of the school as well as

[Read More]