Filleadh ar Ionad Oideachais /Return to Educational Facility

Filleadh ar Ionad Oideachais – Foirm Dearbhaithe Tuismitheora

logologo

Filleadh ar Ionad Oideachais – Foirm Dearbhaithe Tuismitheora

Return to Educational Facility – Parental Declaration Form

Úsáidfear an fhoirm seo agus leanbh ag filleadh ar an suíomh i ndiaidh aon asláithreacht
This foirm is to be used when children are returning to the classroom after any absence
Dearbhú / Declaration
Níl aon chúis agam le crediúint go bhfuil galar tógálach ag mo pháiste agus tá gach comhairle leighis agus treoir sláinte poiblí leanta agam maidir le asláithreacht mo pháiste ó ionaid oideachais.
I have no reason to believe that my child has an infectious disease and I have followed all medical and public health guidance with respect to exclusion of my child from educational facilities
Cúis le Bheith as láthair / Reason for being absent