Coróinvíreas. – Covid 19. – School policies and school plan.

Ráiteas un Polasaí Covid.

Covid 19 Policy statement

Plean Covid na scoile 12 Aibreán 2021

 

Roinnt smaointí chun sibh a choimeád gnóthach go dtí gur féidir linn teacht ar ais ar scoil.

www.twinkl.ie/offer

Is féidir acmhainní Twinkl a úsáid saor in aisce faoi láthair agus tá go leor áiseanna deasa ann trí Ghaeilge. Téigh go dtí an nasc thuas, líon isteach do sheoladh rphost agus cur isteach an cód IRLTWINKLHELPS

Twinkl is available for free for this period of school closure and there are lots of lovely resources on there, including resources in Irish. Go to the link above, fill in your details and put the code IRLTWINKLHELPS into the Code box.

Tá School Closure Packs ar fáil do gach rang anseo / School Closure Packs for each class are available here: https://www.twinkl.ie/resources/roi-resources

ScoilNet

Go leor acmhainní deasa ar an suíomh seo. Lots of great resources on this Irish site.

Science Foundation Ireland

Tá go leor smaointí deasa anseo do pháistí le suim san eolaíocht. Is féidir téamaí a roghnú agus gheobhaidh tú gníomhaíochtaí deasa a bhaineann leis an téama sin, le gach rud mínithe go soiléir.

There are a lot of nice ideas on the Science Foundation Ireland site for children with an interest in science. You can select themes and you will get lots of activity ideas related to that theme, with everything clearly explained.

Padlet Ciara O’Reilly (@primedteacher)

Tá Padlet curtha le chéile ag @primedteacher anseo / Ciara O Reilly of @primedteacher has put together a Padlet here: https://padlet.com/ciarareillymarino/primarydistancelearning

Tá go leor nascanna suimiúla anseo do pháistí de gach aois, i ngach ábhar. There are loads of great links and games for children of all ages here.

Padlet Maggie Green

Padlet eile anseo le go leor áiseanna cabhracha. Another Padlet here with loads of helpful ideas and resources.  https://padlet.com/green_margaretm/544cgn0fzrg4

GoNoodle

Tá GoNoodle go hiontach chun páistí a chur ag bogadh. Tá fiseáin anseo le rincí, zumba, srl agus is aoibhinn le páistí iad. GoNoodle is fantastic to get children moving. There are videos with guided dances, zumba, etc and the children love them.

TopMarks

Tá cluichí a bhaineann le gach ábhar ar TopMarks agus is féidir an-chuid dóibh a imirt ar thaibléid chomh maith. Tá an cluiche Hit the Button le moladh. There are games relating to many subjects on TopMarks and most of them are tablet-friendly too. We recommend Hit the Button.

Times Tables

Má chruthaíonn tú cúntas saor in aisce, is féidir cleachtadh a dhéanamh ar táblaí ar an suíomh seo. If you create a free account, you can practice tables for free on this site.

IXL

Tá áiseanna d’ard chaighdeán ar an suíomh seo do gach ábhar ach tá sé daor. Is féidir triail saor in aisce a fháil ar feadh 30 lá, má dheireann tú gur educator thú agus má chruthaíonn tú cúntas. There are high quality resources for every subject on this site but it is expensive. You can get a free trial for 30 days if you create an account as an educator.

Khan Academy

Tá an suíomh seo go maith do mhata agus ríomhaireacht do pháistí de gach aois. Tá ábhair eile ann do dhaltaí meanscoile. Caithfear cúntas a oscailt leo agus sonraí a roinnt. Especially good for maths and computing for all ages but other subjects at secondary level. You will need to open an account and share details with them to access material.

Blockly

Cluichí saor in aisce anseo chun scileanna ríomhchlárúcháin a mhúineadh do pháistí. Free games to teach programming skills to children.

Scratch

Is féidir ríomhchlárúcháin a fhoghlaim ar an suíomh seo freisin. Tá sé úsáidte ag páistí i Rang 5 agus 6 ar scoil. Caithfear cúntas a chruthú chun úsáid a bhaint as. This site allows children to learn programming too. Children in 5th and 6th have used it at school. You must set up an account to use this site.

TED Ed

Físeanna suimiúla anseo do pháistí ar fáil saor in aisce. Engaging educational videos available here for free.

National Geographic Kids

Cluichí agus eolas ginearálta do pháistí.  Activities and quizzes for younger kids.

Duolingo

Caithfear clárú anseo ach ansin is féidir aon teanga a fhoghlaim saor in aisce ar an suíomh nó ar an aip. After registering, you can learn any language for free on this site or app.

Mystery Science

Tar éis duit clárú leis an suíomh seo, beidh rochtain agat ar cheachtanna eolaíochta ar go leor téamaí éagsúla. After registering, you will have access to science lessons on a wide range of themes.

The Kid Should See This

Tá fiseáin suimiúla ar fáil anseo do pháistí ar ábhair éagsúla. Interesting videos for children on a wide range of subjects.

Yes to New

Beidh Emmett ag cur fiseán nua suas gach lá le rud deas le déanamh do pháistí. Emmett will put a new video up every day with a suggestion of something nice for children to do.

Paw Print Badges

Tá Challenge Packs le híoslódáil saor in aisce ar an suíomh seo. Is féidir an-chuid do na gníomhaíochtaí a dhéanamh sa teach. Caithfear íoc as na suaithantais ach ní gá iad a fháil. Free challenge packs can be downloaded from this site. Many activities can be completed indoors. Badges cost but are optional.

Prodigy Maths

Cluichí mata anseo nuair a chláraíonn tú. Tá an suíomh Meiriceánach ach tá sé oiriúnach do pháistí bunscoile. Maths games available here on registration. The site is American but suitable for primary age children.

Oxford Owl for Home

Tá an suíomh seo bunaithe ar an gcóras Sasanach ach tá go leor áiseanna ann chun cabhrú le léitheoireacht do pháistí níos óige. This site is based on the UK curriculum but has loads of resources to help with reading for younger children.

Geography Games

Cluichí tíreolaíochta anseo do pháistí níos sine. Geography games here for older children.

Red Ted Art

Ealaín agus ceardaíocht anseo do pháistí óga. Arts and crafts for younger children.

The Imagination Tree

Gníomhaíochtaí deasa anseo do pháistí óga. Creative art and craft activities for the very youngest.

Toy Theater

Cluichí simplí do pháistí. Simple games for children.

Twitter

Má tá cúntas Twitter agat, tá an-chuid daoine ag roinnt acmhainní do pháistí faoin haischlip #edchatie nó #edshareie. If you have a Twitter account, a lot of people are sharing resources for children under the hashtags #edchatie or #edshareie.

@willsliney ag eagrú comórtas ealaíne do pháistí faoin haischlip #wewilldraw

@j_a_debrun ag roinnt go leor acmhainní agus smaointí chun cabhrú le páistí sa bhaile.

BorrowBox

Má tá cúntas leabharlainne agat, is féidir leat an aip BorrowBox a úsáid chun closleabhair a thógaint ar iasacht saor in aisce. If you have a library account you can use the BorrowBox app to take out audio books for free.

EdCo Learning

Is féidir an suíomh EdCo Learning saor in aisce chun rochtain a fháil ar leabhair scoile do pháistí. Úsáid an ainm úsáideora primaryedcobooks and pasfhocal edco2020

SchoolDays.ie

Tá eolas cabhrach ar an suíomh seo chun cabhrú le tuismitheoirí agus páistí i rith an bhriste. This site has useful information and tips to help children and parents during this break.

The Irish Times

Eolas agus leideanna cabhracha do thuismitheoirí atá sa bhaile le pháistí anseo. Information and tips for parents who are at home with children.

Gníomhaíochtaí gan scáiléan

Go leor smaointí anseo do rudaí gur féidir a dhéanamh gan scáiléan. Lots of ideas for things to do without using screens.