Naíonáin Beaga – Áine

Fáilte go dtí na Naíonáin Bheaga!

 

Tá beagnach mí iomlán curtha síos ag na Naíonáin Bheaga anois!

Bhíodar an ghnóthach……..

ag rince le Múinteoir Mícheál,

ag súgradh,

 

ag obair ar scileanna mínluaileacha,

ag tochailt agus 

ag ithe uachtar reoite!

 

Beidh oíche eolais ar siúl do tuismitheoirí Naíonáin Bheaga ar an

Deardaoin 27ú Meán Fomhair, 7:30pm.