Rang 3 – Maebh

Fáilte isteach chuig Rang 3!

Seanchaí Patrick Ryan / Story teller Patrick Ryan

Ár gCrann Seiceamar Ranga /

Our Class’ Sycamore Tree

Chuamar amach inniu ag féachaint ar an gcrann atá díreach las muigh dár seomra ranga. Crann Seiceamar atá ann agus bhailíomar go leor duilleoga agus heileacaptair ón dtalamh. D’fhéachamar ar an gcoirt, ar na duilleoga, ar chruth an chrainn chomh maith leis na géaganna. Ta súil againn féachaint ar an gcrann tríd na séasúir.

Today we went outside and took a good look at the tree outside our classroom window. It’s a sycamore tree and we collected both leaves and helicopters from the ground. We looked at the bark, trunk, the shape of the tree as well as at the leaves and branches. We hope to look at the tree throughout the seasons.

 

Páirc Tayto / Tayto Park

Breithlá den Fhoras Pátrúnachta. Chuaigh Rang 3- Rang 6 ó Ghoirt Álainn i dteannta le 5000 daltaí eile a bhaineann le scoileanna an Fhorais. Turas luath agus fada a bhí ann ach choimeád an canadh inár ndúiseacht sinn! Seo thíos roinnt griangrafanna agus beidh cinn eile ag teacht go luath.

We had a great day in Tayto Park on 28/09 celebrating the Foras’ 25th Birthday. Rang 3- Rang 6 from our school joined 5000 other Foras students for a huge birthday party. It was a long journey but the singing kept us wide awake! Below are a number of photos. We hope to upload some more very soon.

Ag canadh ar an mbus! / Singing on the Bus!

 

 

 

Ar an mBus Abhaile / On the Bus Home:

Istigh sa Pháirc / Inside the Park:

Cuairt an Ard Mhéara / The Lord Mayor’s Visit

Uachtar Reoite dár scoil nua!! / Ice cream for our New School !!

Lúthchleasaíocht le Claire / Athletics with Claire

Ár Scoil Nua / Our New School

Lá den scoth a bhí ag an scoil ar fad ar 11ú Meán Fómhair 2018. Is é sin an lá gur chasamar an fód dár scoil nua ar an bpáirc. Féach thíos roinnt pictiúir den sceitimíní agus taitneamh a bhí orainn ar fad an lá sin.

What a day we had in school on September 11th 2018. We turned the sod on our new school. All the children and staff went out digging. Look at some of our pictures below that show the excitement and enjoyment we felt.