Rang 4 – Rebecca

                                         Ár dTuras Scoile chuig West Cork Secret i mbliana.

Bhíomar ag treodóireacht, ag comhoibirú lena chéile agus sinn ag imirt cluichí bríomhara, taitneamhach, foirne ag imeacht tríd bhacchúrsaí faoin aer agus ar shleamhnán uisce ‘is pluda ollmhór! D’itheamar píotsa ana-bhlasta chomh maith.

Bhíomar ar aon intinn gurb é seo an turas scoile is fearr a bhí againne go dtí seo! 🙂

 

 

                                                                               Damhsa Tíre

 

                                                                             Ár nGéarrscéalta Gaelainne

Phleanálamar, scríobhamar agus dhearamar ár ngearrscéalta Gaelainne féin i mbliana. Bhaineamar taitneamh agus tairbhe as an bpleanáil, an phróiséas scríbhneoireachta agus as ucht na clúdaigh a dhearadh; chomh maith le pictiúirí a tharraingt iontu.

 

                                         Is Rang Ealaíonta Chruthaitheach Sinne!

Seo blaiseadh bheag do chuid don ealaíon a chuireamar i gcrích le linn na bliana.

             

                                                  Na Tionscnaimh Iontacha Eolasacha a Rinneamar

                                                                  Ag Céiliúradh an Féile Budaíoch Wesak

                                         Buaicphointí eile na Bliana – Tayto Park san áireamh!