Rang 5 – Lisa T

Treódóireacht ar an Aoine 29ú Márta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scéim Píolótach ar bun i Rang a 5!

Cheistigh an rang an múinteoir le déanaí faoi cén fath nach raibh milseáin/rudaí deasa ceadaithe ar an Aoine, ar nós scoileanna eile ar fud na tíre. D’aontaigh an múinteoir….. ach riail scoile atá ann…. cad gur féidir linn déanamh faoi?

Scríobhamar litir mar rang do Dheaglán. Leagamar amach na cúiseanna – féach thíos!

D’eist Deaglán linn agus dúirt sé linn má tá an rang an-shlaintiúil ón Luan – Deardaoin, bheadh deis againn rud deas a bheith againn ar an Aoine. Beidh scéim piolótach ar siúl againn sa rang don choicís deireanach – má ta lónta slaintiúla againn ón Luan-Déardaoin, tabharfaidh múinteoir Lisa cead dúinn rud beag a thabhairt isteach ar an Aoine. Gheallamar le Deaglán gan dul thar fóir…. barra seacláide beag/briosca/cúpla glóthaigh srl…

An éireoidh linn???

Seachtain Eolaíochta 2018

Bhaineamar triail as cúpla turgnaimh an seachtain seo….

Our Halloween Haunted Houses are for sale!

We designed our Halloween houses this week and our challenge was to sell them! Nobody wants a haunted house with witches, ghouls and bats flying around so we had to use our imaginations to turn all the spooky characteristics of the house into positive selling points. We looked at daft.ie to see some rundown, derelict houses and see how estate agents use positive language to entice viewers to come and see the property.

 

Turas leabharlainne 12 Deireadh Fómhair 

Chuamar ar chuairt chuig leabharlann an Ghoirt Alainn ar an Aoine chun bualadh & éisteacht le údar darbh ainm Shane Hegarty. Bhí aithne ag roinnt againn air ach anois tá suim ag nach mór gach duine an sraith ‘Darkmouth’ a léamh! Bhí sé an-greannmhar & suimiúil freisin. Bhí an t-adh linn ar an dturas go dtí an leabharlann nach chuir Stoirm Callum isteach orainn go mór ach ar an tslí thar n-ais……

 

 

Aireachas

Bhain Rang a 5 ard-sult as tréimhse aireachais ar an Aoine seo chaite. Tháinig Múinteoir Aisling chugainn chun cabhrú linn. Bhí mataí againn & luíomar síos chun ár scith a ligint & dearmad a dhéanamh ar na scrúdaithe & na codáin a rinneamar ar maidin! Ba bheag nár thiteamar inár gcodladh !

 

 

 

 

 

Tayto Park – 28ú Meán Fomhair 2018 – Lá na nDaltaí

 

Céiliúradh ollmhór a bhí ann ar an Aoine i gCill Dheagláin, Co na Mí. Thug an Foras Patrúnachta cuireadh dúinn freastal ar Tayto Park (Páirc na bPrátaí!!) in éineacht le níos mó ná 50 Gaelscoil eile ar fud na tíre.

Bunaíodh Foras Pátrúnachta sa bhliain 1993 nuair a tháinig an chéad ghaelscoil ilchreidmheach ar an saol – Gaelscoil an Ghoirt Alainn! Ar ndóigh sin, away linn go moch ar maidin ar an Aoine agus sinn ar mhuin na muice.

Shroicheamar Tayto Park amach & tar éis éisteacht leis na múinteoirí & na rialacha, tugadh cead dúinn an pháirc a thaiscéaladh i ngrúpaí de ceathrar. A léithéid de lá!

Grianghrafanna thíos – gabh ár leithscéalta nach bhfuil fianaise crua againn de múinteoirí Deiric, Deaglán, Máire, Rebecca agus Lisa C ar an gCú Chulainn! Bhíodar ró-thapa dúinn.

Beidh cuimhne againn go léir ar an lá go deo – togha lá a bhí ann!