Brat Scoile Gníomhaí bainte amach againn!

I mbliana táimid tar éís Brat Scoile Gníomhaí a fháil don schil. Mar is eol daoibh is scoil gníomhach sinne cheanna féin agus tabharfaidh an brat seo an seans dúinn é seo a cheiliúiradh. Glacann páistí na scoile páirt i réimse leathan spóirt cosúil le pheil, iománaíocht agus camógaíocht, leadóg, rince gaelach, snámh agus rothaíocht. Maith sibh gach éinne!

This month we received news that we have achieved out Active School Flag. Well done to everyone involved.

dav

Subscribe to our School Notes now:

Archive