Pre-enrolment form confirmation page

<id=”form_succes”>Tá d’fhoirm aighnithe go rathúlach. Go raibh maith agat as teagmháil a dhéanamh linne.

Your form was successfully submitted. Thank you for contacting us.

Muna fhaigheann tú litir scríofa faoi d’fhoirm réamh-rollú laistigh do cheithre seachtaine déan teagmháil leis an scoil led’ thoil.

If you do not receive a written acknowledgement of your pre-enrolement form within four weeks, please contact the Gaelscoil.