An Brat Gníomhach / Active Flag

Fáilte is fiche romhaibh go léir chuig ár leathanach don Bhrat Ghníomhach!

I mbliana táimid ar thóir an Brat Scoile Gníomhaí.

Mar is eol daoibh is scoil gníomhach sinne cheanna féin agus tabharfaidh an brat seo an seans dúinn é seo a cheiliúiradh. Glacann páistí na scoile páirt i réimse leathan spóirt cosúil le pheil, iománaíocht agus camógaíocht, leadóg, rince gaelach, snámh agus rothaíocht.

An sprioc atá againn i mbliana ná go mbeidh gach dalta in ann an sprioc de 60 nóiméad de ghníomhaíochtaí a shroicheadh gach!

 

Coiste

Tá coiste gníomhaí bunaithe againn.

 

An Clár Corpoideachais

Tá uair an chloig Corpoideachais ag gach rang gach seachtain de réir an churaclaim. I rith na bliana clúdaítear na 5 shnáithe den churaclam; lúthchleasaíocht, oiliúint uisce, damhsa, gleacaíocht, cluichí agus gníomhaíochtaí lasmuigh agus gníomhaíochtaí eachtraíochta.

Tagann teagascóirí spóirt chun cur leis an bplean corpoideachais. Bíonn ceachtanna snámha ag Rang a 1, 2, 3, 4, 5 agus a 6. Bíonn ceachtanna leadóige ar siúl ag Naíonáin Bheaga suas go Rang 3 le Cork Parks Tennis. Ina thennta, sin freatalaíonn gach páiste sa scoil ar ranganna rince gaelach le Múinteoir Micheál.

 

                                             

Spreagtar páistí de gach ábaltacht páirt a ghlacadh i ngach ceacht corpoideachais agus chuaigh múinteoirí faoi oiliúint chuí le freastail ar gach riachtanas sa scoil.

Bíonn iniúchadh fearais spóirt ag an gcoiste gníomhach gach téarma agus eagraíonn siad an stóras spóirt i rith na bliana chomh maith.

                     

   Curcalam

Gníomhaíochtaí fisicúla i nGaelscoil an Ghoirt Álainn

 Faoi láthair tá roinnt éachtaí gnomhaíochta ar siúli nGaelscoil an Ghoirt Álainn chun gníomhaíochtaí fisiceacha a chuir chun cinn sa scoil agus taobh amuigh d’am scoile, ionas go mbeidh na daltaí in ann an sprioc de 60 nóiméad de ghníomhaíochtaí a dhéanamh gach lá

Tá an fhoireann scoile gníomhach!!!

Timpeall na Tíre!

Tá gach rang ag iarraidh contae faoi leith a shroicheadh roimh deireadh Mí Eanáir. Seasann an cosán nua i gcóir 10km. Go n-éirí an bóthar libh!

Mar is eol daoibh, táimid ag iarraidh an Brat Gníomhach a bhaint amach i mbliana. Mar sin, tá sé i gceist againn deis a thabhairt dos na leanaí a bheith gníomhach aon am gur féidir. Tá cosán nua déanta timpeall an ghoirt agus bheadh sé deas é a úsáid. É sin ráite, táimid ag tabhairt dúshláin do gach rang. Caithfidh gach rang siúil ó Corcaigh go contae áirithe. (Fad amháin= 10 KM). Caithfidh gach rang an contae a shroichint roimh 25ú Eanáir. Go n-éirí libh.

 

Ainm an mhúinteoraContaeCiliméadarFad
M Áine Naí BheagaTiobraid Arainn859
M Nóirín Naí BheagaPort Lairge949
M Clár Naí MhóraLuimneach10310
M Siobhán Naí MhóraCiarraí10010
M Aoife Rang 1Cill Chainnigh15516
M Cristín Rang 1Clár12613
M Niamh Rang 2Loch Garman17918
M Gavin Rang 2Ceatharlach18519
M Maebh Rang 3Gaillimh20521
M Lisa C Rang 3Cill Dara20721
M Rebecca Rang 4Baile Átha Cliath25826
M Niamh Dan Rang 4/5Longfort26627
M Lisa T Rang 528829
M Anna Rang 6Maigh Eo29730

 

 

 

 

10@10!

Gach Luan, glacann na ranganna páirt i 10@10 sna seomraí ranga.

 

 

Bain triail as 10@10 sa bhaile!

https://rtejr.rte.ie/wp-content/blogs.dir/22/files/2018/01/10at10-Episode-1-Irish.mp4

 

Rince Rudolf!

 

 

Rince Rialta!!!

Bionn ceol ar siúil sa chlós don Aoine deireanach do gach mhí! Má tá aon amhráin faoi leith ag teastáil is féidir libh bhúr smaointe a chur sa bhosca in aice leis an gclár gníomhach.

 

 

 

Na Stáisiúin Ghníomhacha!

I rith an éachta seo bhíodh stáisiúin ghníomhacha leagtha amach sa chlós ag an gcoiste gach am sosa.  Bhíodh seal ag gach rang ó Naóináin Bheaga suas go Rang a 6 stáisiúin scipeála nó stáisúin mála pónairí a usáid ar lá chuí chun gníomhaíochtaí fisiceacha a chuir chun cinn sa scoil ar bhonn laethiúil, thaitneamhach.

Ceanairí chlóis ag obiar go dian.

Blitz Liathróide Binse

Ghlac Rang a 2 páirt i mBlitz Liathróid Binse ar feadh treimhse sé sheachtain. Bhaineadar ard taitneamh as!

Seachtain 1

1  Lucky Lamas –  Puppies

1  The Wild Animals-  Corcaigh

1  Roblocks   –  Fortnite

1  Marshmallow –  Full Craft Puppy

Seachtain 2

2 Lucky Lamas –  Marshmallow

2 Full Craft Puppy  –  Row Blocks

2 Fortnite    –  The Wild Animals

2 Corcaigh   –  Puppies

Seachtain 3

3 Lucky Lamas –  Fortnite

3 Corcaigh   –  Full Craft Puppy

3 Puppies –  Marshmallow

3 The Wild Animals –     Row Blocks

Seachtain 4

4 Lucky Lamas –  Row Blocks

4 Marshmallow –  The Wild Animals

4 Full Craft Puppy  –  Puppies

4 Fortnite –  Corcaigh

Seachtain 5

5 Lucky Lamas –  Full Craft Puppy

5 Fortnite –  Marshmallow

5 Corcaigh   –  Row Blocks

5 Puppies  –  The Wild Animals

Seachtain 6

6 Lucky Lamas –  Corcaigh

6 Puppies  –  Fortnite

6 The Wild Animals   –  Full Craft Puppy

6 Row Blocks   –  Marshmallow

Seachtain 7

7 Lucky Lamas –  The Wild Animals

7 Row Blocks   –  Puppies

7 Marshmallow –  Corcaigh

7 Full Craft Puppy  –  Fortnite

 

Treodóireacht

Tá Rang 4, 5 agus a 6 ag glacadh páirt i séisiúin treodóireachta le Múinteoir Máire agus Cork Schools Orienteering Association. Bíonn na séisiúin lonnaithe i bpáirc an ghleanna agus timpeall na scoile.

                             

 

Cumann Lúthchleas Ghael

Glacann na leanaí ó Rang a 4 go Rang a 6 páirt i Sciath na Scol gach  bliain. Tagann teagascóirí CLG ó Brian Diolúnaigh agus Baile na mBocht chughainn chun ár scileanna peile is iománaíochta a feabhsú.

 

Blitz Sacair FAI

 

Comhpháirtaíochtaí

Oibríonn Gaelscoil an Ghoirt Álainn i gcomhpháirt le cúpla club spóirt sa cheantar. Bíonn ceachtanna CLG ag na ranganna i rith na bliana. Roineann Cumann Brian Diolúnaigh a halla agus páirceanna linn. Bhí ceachtanna rothaíochta ag Rang a Cúig leis an ‘Bike Doctor’. D’fhoghlaim siad scileanna rothaíochta chomh maith le sábháilteacht bóithre. Baineann Gaelscoil an Ghoirt Álainn úsáid as an linn snámha áitúla Mayfield Community Spórt Complex.  I dtéarma a haon,dó agus a trí úsáideann leanaí na scoile Leabharlann Ghoirt Álainn.

Tá rang iar-scoile i nGaelscoil an Ghoirt Álainn freisin mar shampla, rince gaelach, spórt agus cluichí agus damhsa.

Rinne an coiste gníomhach suirbhé ar na clubanna spóirt ina bhfuil na páistí mar bhaill díobh tar éis am scoile.Is cosúil go bhfuil scoil gníomhach againn! Is féidir leis na daltaí teastas, bonn etc. ó na clubanna seo a thabhairt isteach le thaispeánt ag an tionól.

Blitz Iománaíochta/Camógaíochta

Ghlac páistí Rang 1-4 páirt i mblitz a bhí eagraithe ag Brian Diolúnaigh. Bhí lá iontach acu.

Blitz Rang 3

Ghlac Rang a 3 páirt i mblitz a bhí eagraithe ag CLG Baile na mBocht. Bhúamar an pláta sa chraobh. Táimid ar bís

 

 

Seachtain Ghníomhach

 

‘Tóg sos ón obair, bí ag bogadh’

‘Bhí Seachtain Ghníomhach sa scoil don chéad uair i mbliana. Rith an tseachtain ón 8ú – 12ú Aibreáin agus  rinne an coiste gníomhach suirbhé ar na ranganna le fáil amach cén sort rudaí a bhí na páistí ag iarraidh a dhéanamh don tseachtain seo. Roghnaítear cluichí tag, cluiche corr, damhsa, seachain an liathróid agus siúlóid timpeall na páirce.

Tá clár am don Seachtain Ghníomhach anseo!!!

https://www.dropbox.com/sh/5hzfm21u64ib9qm/AACQdBzDNmzwKzETbO3hqyv6a?dl=0

Gníomhachtaí i rith an tseachtain Ghníomhach

 • Zumba
 • Treodóireacht
 • Friosbaí
 • Leave No Trace http://www.leavenotraceireland.org/
 • Rince Gaelach
 • Leadóg
 • Peil
 • Iománaíocht
 • Snámh
 • Obair Bhaile Ghníomhach gach oíche
 • Súilóid Scoile
 • Rince Scoile- An Dreoilín

   

 

 

Lean ar aghaidh leis an obair ghníomhach iontach i rith an tsamhraidh!