An Brat Gníomhach / Active Flag

Fáilte is fiche romhaibh go léir chuig ár leathanach don Bhrat Ghníomhach!

I mbliana táimid ar thóir an Brat Scoile Gníomhaí.

Mar is eol daoibh is scoil gníomhach sinne cheanna féin agus tabharfaidh an brat seo an seans dúinn é seo a cheiliúiradh. Glacann páistí na scoile páirt i réimse leathan spóirt cosúil le pheil, iománaíocht agus camógaíocht, leadóg, rince gaelach, snámh agus rothaíocht.

An sprioc atá againn i mbliana ná go mbeidh gach dalta in ann an sprioc de 60 nóiméad de ghníomhaíochtaí a shroicheadh gach!

 

Coiste

Tá coiste gníomhaí bunaithe againn.

 

Éachtaí Gníomhaíochta

 Faoi láthair tá roinnt éachtaí gnomhaíochta ar siúl againn;

Timpeall na Tíre!

Tá gach rang ag iarraidh contae faoi leith a shroicheadh roimh deireadh Mí Eanáir. Seasann an cosán nua i gcóir 10km. Go n-éirí an bóthar libh!

 

10@10!

Gach Luan, glacann na ranganna páirt i 10@10 sna seomraí ranga.

 

 

Bain triail as 10@10 sa bhaile!

https://rtejr.rte.ie/wp-content/blogs.dir/22/files/2018/01/10at10-Episode-1-Irish.mp4

 

Rince Rudolf!

 

 

Rince Rialta!!!

Beidh ceol ar siúil sa chlós don Aoine deireanach do gach mhí! Má tá aon amhráin faoi leith ag teastáil is féidir libh bhúr smaointe a chur sa bhosca in aice leis an gclár gníomhach.