Ceol / Music

Canadh

Tá múinteoirí amhranaíochta Karen Casey agus Sinéad Murphy ar fáil tar éis am scoile chun amhránaíocht a mhúineadh.

Déanann Nai Bheaga canadh le Sinéad ar an Máirt idir 13.30 agus 14.30, agus déanann Nai Mhóra canadh le Karen ar an gCéadaoin idir 13.30 agus 14.30.

Banna ceoil

Tá banna ceoil iontach againn anseo i nGort Álainn. Tá Múinteoir Aisling agus Múinteoir Gavin i bhfeighil ar an mbanna ceoil.

Bhuaigh an banna ceoil Feis Maitiú i 2018. Is iad seo a leanas na daltaí atá sa bhanna ceoil faoi láthair:

Mai Ní Cheallacháin, Seamus Ó Murchú, Orlaith Ní Mhaoláin, Áine Nic Uibh Ailile, Ella Ní Chatháin, Benjamin Ó Caoinleáin, Faye Ní Dhúnaigh, Stiofán de Búrca, Lúc Ó Foghlú, Emily Ní Chrualaoi, Kaci Ní Ghaodhradh Ní hArgáin, Ben Ó Foghlú, Rohan Ó Cearúill, Senan Sicot, Rosa Carcione agus TJ Lotty.

Má tá suim agat bheith páirteach sa bhanna ceoil an bhliain seo chugainn, labhair le Múinteoir Gavin nó Múinteoir Aisling.

Ranganna gíotár agus fidil

Bíonn ranganna gíotár agus cairdín ar siúl ag Ian MacClean agus Jason Turk tar éis am scoile ar an Luan agus an gCéadaoin, idir 13.30 agus 15.30. Maireann na ceachtanna idir 30 nóiméad agus uair a chloig agus cosnaíonn siad €60 don téarma (10 seachtaine). Cuir glaoch ar Jason Turk ar 086 1693085 le tuilleadh eolas a fháil.

Déanann Mick Hickey ranganna ceoil tar éis am scoile freisin.  Is féidir leis fidil nó bainseo a mhúineadh i ngrupaí nó duine-le-duine. Cuir glaoch ar 087 6410378 le tuilleadh eolas a fháil.

 

Singing

Karen Casey and Sinéad Murphy teach singing after school. Junior Infant children can have lessons with Sinéad on Tuesdays between 13.30 and 14.30, while Senior Infant children can join the lessons on Wednesdays between 13.30 and 14.30, with Karen.

School band

We have a school band here in Gort Álainn. Múinteoir Aisling and Múinteoir Gavin organise the school band.

The school band won Feis Maitiú in 2018. The children in the school band were as follows:

Mai Ní Cheallacháin, Seamus ó Mhurchú, Orlaith ní Mhaoláin, Áine Nic Uibh Ailile, Ella Ní Chatháin, Benjamin ó Caoinleáin, Faye Ní Dhúnaigh, Stiofán de Búrca, Lúc Ó Foghlú, Emily Ní Chrualaoi, Kacie Ní Chinnaolaidh, Ben Ó Foghlú agus TJ Lotty.

If you are interested in taking part in the school band, please speak to Múinteoir Aisling or Múinteoir Gavin. More details will be available at the start of the school year, in September.

Guitar and fiddle lessons

Guitar and accordion lessons take place with Jason Turk and Ian MacClean after school on Mondays and Wednesdays, between 13.30 and 15.30. The lessons can take 30mins or an hour and they cost €60 per 10-week term. Please call Jason Turk on 086 1693085 for further information.

Mick Hickey also teaches music after school does fiddle lessons after school on Mondays and Wednesdays. He can teach fiddle or banjo, in groups or on a one-to-one basis. Please call him on 087 6410378 for more information.