Rince Gaelach / Irish Dancing

Glacann gach páiste sa scoil, ó Naíonáin Bheaga go Rang a 6, páirt i rince Gaelach le Michael Cahill. Bíonn ceacht amháin a mhaireann 30 noiméad ag gach rang in aghaidh na seachtaine.  Cosnaíonn na ranganna €30 do pháiste amháin, €50 do bheirt ón teaghlach céanna nó €60 do thriúr pháiste nó níos mó.

Is féidir íoc as san oifig nó cliceáil anseo.

Bíonn rince ar siúl ar an gCéadaoin nó an Déardaoin.

Every child in the school, from Junior Infants to 6th Class, takes part in Irish dancing classes with Michael Cahill. Each class has one 30-minute class a week. These classes cost €30 for one child, €50 for two from the same family, or €60 for three or more children from the same family.

You can pay in the school office or by clicking here.

Irish dancing takes place on Wednesdays and Thursdays.