Ríomhairí / Computers

Glacann páistí ó Rang 3 go dtí Rang 6 páirt i ranganna Scratch le Yvonne ní Bhrádaigh. Oibríonn siad i mbeirteanna chun tionscnamh Scratch a dhéanamh agus téann na tionscnaimh is fearr ar aghaidh go dtí comórtas Scratch. Baineann na páistí tairbhe as na ranganna seo agus foghlamaíonn siad scileanna luachmhara don todhchaí.

Children from Rang 3 to Rang 6 take part in Scratch lessons with Yvonne ní Bhrádaigh. They work in pairs to complete projects using Scratch and the best projects go on to a national Scratch competition. The children love these classes and learn valuable IT skills while having fun.