Camogaíocht & Iománaíocht / Camogie & Hurling


An foireann camógaíochta le Múinteoirí Clár agus Niamh

Tá foireann iománaíochta agus foireann camógaíochta den scoth againn i nGaelscoil an Ghoirt Álainn. Is féidir le éinne ó Rang 4, 5, 6 bheith páirteach sna foirne seo.

Glacann na foirne páirt i Scíth na Scol Chorcaí gach bliain. Bíonn traenáil ar siúl ar an Máirt agus an Déardaoin tar éis am scoile ag druidim leis na cluichí.

An foireann iománaíochta

Tá Múinteoirí Deiric agus Gavin i bhfeighil ar na buachaillí, agus tá Múinteoirí Niamh agus Clár D i bhfeighil ar na cailíní. Bíonn sonraí ar fáil ag tús na bliana, má tá suim agat bheith páirteach, nó is féidir leat labhairt leis na múinteoirí thuas-luaite.

 

We have strong camogie and hurling teams here in Gaelscoil an Ghoirt Álainn. Any child from 4th class to 6th class can take part in these teams.

The hurling and camogie teams takes part in Scíth na Scol every year. Training is on every Tuesday and Thursday after school (14.30-15.30) in the run-up to the tournament.

Múinteoirí Gavin and Deiric train the boys’ team while Múinteoirí Clár D and Niamh train the girls.