Leadóg / Tennis

Múineann Cork Parks Tennis leadóg do gach rang i dtréimhsí 6 seachtaine.  Seolfaidh an múinteoir ranga nóta abhaile nuair atá rang do pháiste ag glacadh páirt sna ranganna seo.

Cosnaíonn na ranganna €10 do sé cheacht. Is féidir íoc san oifig nó cliceáil anseo.

 

Cork Parks Tennis teaches tennis to each class for an 6-week block each year. The class teacher will send a note home to alert you when your child’s class is taking part in these classes.

The classes cost €10. You can pay in the school office or by clicking here.