Peil / Football

 

Tá foireann peile den scoth againn i nGaelscoil an Ghoirt Álainn. Is féidir le éinne ó Rang 4, 5, 6 bheith páirteach sa foireann peile.

Glacann an foireann peile páirt i Scíth na Scol Chorcaí gach bliain. Bíonn traenáil ar siúl ar an Máirt agus an Déardaoin tar éis am scoile ag druidim leis na cluichí.

Tá Múinteoirí Deiric agus Gavin i bhfeighil ar na buachaillí, agus tá Múinteoirí Niamh agus Clár D i bhfeighil ar na cailíní. Bíonn sonraí ar fáil ag tús na bliana, má tá suim agat bheith páirteach, nó is féidir leat labhairt leis na múinteoirí thuas-luaite.

 

We have a strong football team here in Gaelscoil an Ghoirt Álainn. Any child from 4th class to 6th class can take part in the football team.

The football team takes part in Scíth na Scol every year. Training is on every Tuesday and Thursday after school (14.30-15.30) in the run-up to the tournament.

Múinteoirí Gavin and Deiric train the boys’ team while Múinteoirí Clár D and Niamh train the girls. Details on how to join the teams will be circulated at the start of the school year, or you can speak to the teachers mentioned above.