Snámh / Swimming

Téann Rang 1 go dtí Rang 6 go dtí Linn Snámha an Ghoirt Álainn chun snámh a fhoglaim ar feadh tréimhse 8 seachtaine. Bíonn múinteoirí snámha ag an linn snámha chun na páistí a mhúineadh.

Seolfaidh an múinteoir ranga nóta abhaile nuair atá rang do pháiste ag glacadh páirt sna ranganna seo.

Tá costas €40 ar na ranganna seo. Is féidir íoc san oifig nó cliceáil anseo.

 

First Class to 6th Class go to Mayfield Swimming Pool to learn to swim. These sessions take place in 8-week blocks every year, and swimming teachers are on hand to support the children’s learning.

The class teacher will send a note home when your child’s class is taking part in these sessions.

The lessons cost €40 per child. Payment can be made in the school office or by clicking here.