Nóta 1/5/19

Nóta 1/5/19

Athrú Féilire / Calendar Change

 Scoil dúnta    –      School closed

Beidh lá pleanála dos na múinteoirí ann ar an Luan an 10 Meitheamh 2019.  Beidh an scoil dúnta ar an lá sin.

The school will be closed on Monday 10th June 2019 to facilitate a planning day for teachers.

Tá curaclam nua bunscoile á thabhairt isteach sna bunscoileanna don Ghaeilge agus don Bhéarla. Mar chuid den phlean feidhmithe tá cead ag scoileanna lá saor a tógaint chun í seo a phlé. Dá bhrí sin, beidh lá iomlán saor ag páistí na scoile ar an Luan an 10ú Meitheamh.

A new English and Irish language curriculum is currently being brought into primary schools. As part of the implementation plan for this, primary schools have been granted permission to take a day to facilitate in school planning and guidance.

Gaelscoil an Ghoirt Álainn will now close on Monday the 10th June to facilitate a staff meeting.

Airgead

Cinntigh, le do thoil, go bhfuil gach bille íochta chun dáta agat; snámh, rince, Iodáilis, leadóg agus leabhair.

Please ensure all bills have been paid up to date; swimming, dancing, Italian, tennis and schoolbooks for the coming year.

Buachaillí & Cailíní

Éadaí an tSamhraidh

Boys & Girls

Summer clothes

Barr culaith spórt na scoile

Léine polo bhán

Bríste gearrtha dubhghorm

Bróga reatha

School tracksuit top

White polo shirt

Navy shorts only – No denim.

Runners

An Brat Buí.

Tá an Coiste Brat Buí ag obair go dian chun Brat Buí a thuilleamh don scoil. Cuirimid fáilte roimh smaointí agus moltaí na dtuismitheoirí ó thaobh ionchuimsitheach sa scoil de. Tá bosca moltaí nua sa siúltán ag an gclár fógraí Bhrat Buí chun é seo a dhéanamh,

Go raibh maith agaibh,                                                                                  An Coiste Brat Buí.

 

The Yellow Flag Committee are working hard to achieve a Yellow Flag for our school. We welcome ideas and recommendations from parents on how we can make the school more inclusive. There is a suggestion box in at The Yellow Flag Notice Board on the corridor to do this.

Go raibh maith agaibh,                                                                                            An Coiste Brat Buí.

Subscribe to our School Notes now:

Archive