Nóta 16 Nollaig 2020 – An Panto – Leabhair Grinn – Carthanachtaí na Nollag

Nóta 16 Nollaig 2020 – An Panto – Leabhair Grinn – Carthanachtaí na Nollag

 

An Panto i nGaelscoil an Ghoirt Álainn

Beidh páistí na scoile ag féachaint ar Panto ar líne ina ranganna ar a 11.00 rn ar an Luan seo chugainn. THE SWORD IN THE STONE an tainm atá ar an panto agus beidh cead ag páistí a gcuid éadaí féin a chaitheamh ar an lá agus sólaistí beaga a thabhairt leo. Is féidir le páistí a éidí féin a caitheamh ar an Máirt freisin (Lá na Laethanta Saoire) agus dúnfar an scoil ag 12.00pm ar an lá seo.

Costas €0!

Fuair an scoil deontas álainn ó thuismuitheoir sa scoil le déanaí agus táimid chun don airgead seo a úsáid chun íoc as an seó.

Our whole school will be watching a Christmas Panto on line in their classrooms on Monday. The Panto is called THE SWORD IN THE STONE and children can wear their own clothes and bring little treats to school on that day. Children may also wear their own clothes on Tuesday (the day of the Christmas Holidays) and our school will close at 12.00pm on this day.

Cost €0!

Our school has recently been given a donation by a parent in the school and we’re going to use some of this money to pay for the show.

Do you want to hear a joke?!

bailiúchán airgid don ghairdín & Pholathollán.
(FUNDRAISER FOR POLYTUNNEL & ASSOCIATED GARDEN COSTS)

Costas don leabhar = €5.00 per book

Tá an tá an-éileamh ar ár leabhar grinn! Bí cinnte go mbíonn d’ordú istigh ar eagla go mbíonn siad díolta amach!

There’s strong demand for our Joke books with critics the world over giving the publication an impressive 5 stars!

Can’t remember the Irish for weather, but aimsir it’ll come back to me.

Carthanachtaí na Nollag

Tá Gaelscoil an Ghoirt Álainn agus Coiste na dTuismitheorí ag bailiú earraí faoi láthair le haghaidh ár mbailiúcháin bliantúil. Ba é an Aoine an lá deireanach. Beimid fíorbhuíoch glacadh le haon tabhartas agus déanfar iad a scapadh go coir agus go cothrom ar an Luan.

Má tá aon clann sa scoil nó sa cheantar faoi bhrú i dtaobh cúrsaí airgead de ba bhreá linn ár gcabhair a thabhairt más féidir. Seol scéal chuig gaelscoilga@gortalainn.ie nó cuir glaoch ar Lisa san oifig – 021 4551955.

Gaelscoil an Ghoirt Álainn and Coiste na dTuismitheorí are currently gathering goods for our annual Christmas Giving Appeal. This year’s Appeal has to finish on Friday. We would be very grateful for any contributions of non-perishable foods and toiletries (see note from last week) all of which will help families in difficult circumstances living in our local community this Christmas.

Meanwhile any families in our school or community who find themselves under pressure this Christmas and feel they could do with a helping hand are very welcome to contact Lisa in the office in the strictest confidence at Tel 021-4551955 or via gaelscoilga@gortalainn.ie.

Many, many thanks for your kind support!
The Staff, Management and Parents Committee of Gaelscoil an Ghoirt Álainn

Subscribe to our School Notes now:

Archive