Lónta Slántúla / Healthy Lunches

Lónta Slántúla / Healthy Lunches

A Thuismitheoirí / chaomhnóirí ,

We have become very concerned of late and have listened to concerns raised by children, parents and staff alike about our Healthy Eating Policy.  To help re-establish a due regard to and understanding of healthy lunches, we as a school are having a healthy eating week this week. We aim to help children and parents alike with choosing lunches and snacks for children which are nutritious, healthy and possibly a little different with the following ideas:

  • Healthy Eating Lessons: All classes will be covering lessons about healthy food and healthy choices. We have borrowed a 3D replica and a large interactive mat of the food pyramid from the Health Promotion Unit in the HSE. The children will be learning about portion sizes and amounts as recommended by Safefood.eu.
  • Lunch box survey: We conducted a survey of lunchboxes last week and will conduct another next week to see if the choice of lunches have improved.
  • Snack ideas: At the end of this note we will ask each family to recommend one healthy snack that they find works with their child/children. Next week we will send a copy of our Gaelscoil an Ghoirt Álainn snacks to each family. The healthy snacks do not need to be fancy and elaborate e.g. cut up apples or oranges but however if you have a recipe please feel free to share with us all.
  • Snack Tasting: With the help of our senior classes and parents, we hope to have tasting sessions of different foods in the classes on Friday during the day. In order to do this and to save on cost, we would be extremely grateful to any parent who would be in the position of either donating or reducing the cost on delivery of fresh produce. We also need to know if your child has any allergies to any food. Any parent willing and able to give an hour or two of their time on Friday to help the senior classes prepare and distribute the food, would be very welcome.
  • Information Sharing: We will distribute information leaflets by the Health Promotion Unit and by Safefood.eu as well as give links to helpful websites regarding healthy school

lunches.                                                                                                                               —————————————————————————————————-

Child’s Name: ________________________ Class: ____________________________

Any Food Allergy? ____ If yes, to what: _____________________________________

Healthy Snack Recommendation: _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Can you assist with our healthy eating day on Friday? _______________________________

Can you assist with providing produce for Friday?____If yes with what?_________________

Lónta Slántúla / Healthy Lunches

A Thuismitheoirí / chaomhnóirí ,

Táimid ag éirí buartha maidir leis na lónta atá á tahbhairt isteach ag na páistí le deánaí agus tar-éis éisteacht le cúiseanna imní ár bpáistí, ár dtuistí agus ár múinteoirí, ba mhaith linn díriú isteach ar lónta slántúla an tseachtain seo go léir. Táimid ag tnúth le cabhrú lenár bpáistí agus lenár dtuistí ar aon le smaointí lónta agus sneaiceanna a thabhairt dá chéile sna bealaí thíos:

  • Ceachtanna Bia Slántúla: Beidh na ranganna uilig ag clúdach ceachtanna bunaithe ar bhia, sneaiceanna agus roghanna slántúla. Tá pirimid an bhia 3T agus mata idirgníomhach pirimid an bhia ar iasacht againn ón Health Promotion Unit san HSE. Beidh na páistí ag foghlaim faoi roinn chuí bhia mar atá molta ag Safefood.eu.
  • Suirbhé Lónta: Rinneamar suirbhé ar na lónta atá á thabhairt isteach ag na páistí an tseachtain seo caite agus beidh ceann eile á dhéanmh againn an tseachtain seo chugainn tar-éis ár seachtain gníomhachta.
  • Moltaí Sneaiceanna: Ag deireadh an nóta seo iarraimid oraibh moladh sneaic amháin a oibríonn le do pháiste a chur i scríbhinn chugainn ionas go féidir linn leabhrán beag do sneaiceanna a chur i gcló dár dtuistí ar fad. Ní gá go mbeadh siad casta ach má tá oideas faoi leith agaibh a oibríonn, b’aoibheann linn iad a roinnt linn chomh maith.
  • Blaiseadh Bia Éagsúla: Le cabhair ár n-ardranganna agus ár dtuistí, ba mhaith linn seans bia éagsúla a bhlaiseadh a thabhairt do pháistí ár scoile ar an Aoine seo chugainn. Chun é seo a dhéanamh, ba bhreá linn cabhair a fháil ó thuistí gur féidir cabhrú bia úr a ullmhú i dteannta na hardranganna. Más féidir leat cabhrú le seo nó cabhrú le teacht ar bhia úr ar phraghas maith nó soar in aisce, an féidr é a líonadh ar an bhfoirm thíos le bhur dtoil.
  • Roinnt Eolais: Tá súil again billeoga eolas agus eolas ar shuíomhanna ríomhphoist a scaipeadh ar thuistí na scoile chun smaointí éagsúla a roinnt lena chéile.

 

 

 

——————————————————————————————————-

Ainm do Pháiste: ________________________  Rang: _______________________

An bhfuil ailléirge bia ag do pháiste: ____ Má tá, cad chuige é? ___________________

Moladh Sneaic Slántúla: _________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

An féidir leat cabhrú ar scoil ar an Aoine: ____________________________________

An féidir leat cabhrú le bia a aimsiú don Aoine? ________________________________

Más féidir, cén bia? ___________________________________________

Subscribe to our School Notes now:

Archive