An ceolchoirm, Féilíre na scoile agus Lá traenála. — Our school concert, our school calendar, Staff training day (Maths curriculum)

A thuismitheoirí

Tá Gaelscoil an Ghoirt Álainn 30 bliain d’aois i mbliana agus tá nóta le sonraí faoi chéiliúradh a beidh ar siúl againn sa scoil chun an ócáid a chéiliúradh á sheoladh amach chuig tuismitheoirí na scoile go luath. De bharr an céiliúradh seo áfach ní bheidh ceolchoirm faoi leith ar siúl againn sa Silversprings i mbliana.

Tá féilire na scoile chun dáta nascaithe leis an ríomhphost seo agus seolta ar shuíomh idirlín na scoile freisin, ach beidh (ar a laghad) athrú amháin eile le déanamh againn don lá traenála ar son na múinteoirí do churaclaim nua na matamaitice – níl an dáta faighte againn go fóill.

Beidh an nóta faoin gceiliúradh scoile á sheoladh abhaile againn go luath ach táimid ag iarraidh na sonraí ar fad a bheith cruinn sar a sheolfar abhaile é.

 

Gaelscoil an Ghoirt Álainn is 30 years old this year and a note outlining the details of an upcoming celebration will be sent home to all parents very soon. Because of this particular celebration however we won’t have a traditional ceolchoirm in the Silversprings hotel this year.

An updated calendar has been attached to this email and has also been posted on our school website but please be aware that at least one other change will have to be made to this new calendar to accommodate a staff training day in the coming weeks or months. As we don’t have an exact date yet for this curriculum training day it can’t be marked onto our official calendar at this time.

The note relating to our 30th birthday celebrations will be sent home as soon as we have confirmation of certain plans as we want to avoid sending home repeated notes to parents outline the details of this event if possible.

Buíochas.

Deaglán Ó Deargáin

Subscribe to our School Notes now:

Archive