Ceolchoirm – Gaelscoil an Ghoirt Álainn – 2022

A thuismitheoirí!

Buíochas mór libh ar fad (tuismitheoirí na scoile), le daltaí na scoile agus gan amhras leis an bhfoireann scoile as an obair ar fad atá déanta ó thús na bliana.

Tá súil agam go mbíonn saoire álainn agaibh anois agus táimid ag súil le fáilte a chur romhaibh ar ais ar scoil arís ar an Luan seo chugainn.

Tá ár gceolchoirm ar son 2022 nascaithe leis an ríomhphost seo!

Táimid fíor bhródúil as an obair ar fad atá déanta ag na ranganna agus tá súil agam go mbaineann sibh taitneamh as!

 

A huge thank you to you (the parents of the children attending our school), to our own students and of course to our school staff for all of the work that has been done since the start of the year.

I hope that you all have a lovely break now and we look forward to welcoming you all back to school again next Monday.

Our 2022 school concert is attached to this email!

We’re very proud of the work that has been done by our students and we hope you enjoy the show!

Buíochas

Deaglán Ó Deargáin

 

Ceolchoirm Gaelscoil an Ghoirt Álainn 2022

 

 

Ceolchoirm Ghaelscoil an Ghoirt Álainn.

Ar Líne

 Dé Céadaoin

 15 Márta 2022

Clár don Cheolchoirm 2022

 

  1. Fáiltiú: Amhrán na bhFiann & Fáiltiú.              Welcome: Amhrán na bhFiann and school band.

Failtiú á chur i láthair ag Múinteoir Deaglán agus ag páistí na ranganna éagsúla chomh maith le ceol ónár mbanna ceoil scoile á threorú ag Caoimhín Vallely.

https://vimeo.com/688948723

Amhráin na bhFiann.

https://vimeo.com/688764446

Welcome & introduction.

https://vimeo.com/688780669

School band.

 

  1. Rang 5: Tá Rang Múinteoir Deiric ag déanamh dráma beag, rince agus amhrán Superman.

https://vimeo.com/688756469

 

  1. Rang 5: Tá Rang Múinteoir Gearóid ag seinnt agus ag canadh Wake Me Up le Avicii.

https://vimeo.com/688756111

 

  1. Rang 2 & 3: Tá Rang Múinteoir Clár L. ag canadh Amhrán na gCupán.

https://vimeo.com/688584997

 

  1. Rang 3: Tá Rang Múinteoir Lisa T. ag déanamh rince ullmhaithe ag an muinteoir rince atá againn, Mícheál. Lannigan’s Ball atá ann!

https://vimeo.com/687035218

 

  1. Rang 1: Tá ranganna Múinteoir Cristín agus Clár D ag canadh faoin zú.

https://vimeo.com/688472090

 

  1. Rang 2: Tá Rang Múinteoir Máire L. ag canadh Trasna na dTonnta agus          Óró mo Bháidín.

https://vimeo.com/688383579

 

  1. Rang 4: Tá Rang Múinteoir Rebecca ag canadh an t-amhrán ‘Anois an t-Am’ agus ag cur an Haka Gaelach i láthair.

              https://vimeo.com/687877224

 

  1. Rang 4: Tá Rang Múinteoir Maebh ag cur rince cor éagsúla i láthair   cóirithe ag ár múinteoir rince, Michael Cahill.

https://vimeo.com/688430598

 

  1. Rang 6: Tá Rang 6 Múinteoir Gavin agus Múinteoir Niamh ag canadh dhá amhrán; Lean On Me agus Trí Éinín.

https://vimeo.com/688776413

https://vimeo.com/688781325

Tá súil againn gur bhain sibh taitneamh as an seó!

Bíodh deireadh seachtaine álainn agaibh ar fad agus

táimid ag súil go mór le fáilte a chur romhaibh chuig Óstáin an Silversprings arís i 2023!

We hope you enjoyed the show!!!

Have a lovely weekend and we look forward to being able to welcome you all in person to our normal school concert in the Silversprings hotel in 2023!

https://vimeo.com/688947897                                Críoch!

 

Subscribe to our School Notes now:

Archive