comharthaí an choroinviris sa bhaile / symptoms of the coronavirus at home – 8 Márta 2021

Tá sé tabhachtach an teolas seo a bheith againn.

It’s important that we’re aware of this information.

https://www2.hse.ie/gaeilge/coroinvireas/dan-coireail-ar-chomharthai-an-choroinviris-sa-bhaile.html

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/treat-symptoms-at-home.html

Subscribe to our School Notes now:

Archive