Féile na bliana Diwali!

Féile na bliana

  Diwali!  

Amárach i nGaelscoil an Ghoirt Álainn

Gach bliain roghnaímid féile amháin mar Fhéile na Bliana agus i mbliana is ceann Hionduach é “Diwali”. Mar chuid den churaclam ilchreidmheach foghlamaíonn na páistí faoi reiligiúin an domhan i dtreo is go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar nósanna agus cultúr daoine eile. Beidh taispeántas eolais againn dos na páistí sa halla ar an Aoine seo 17 Deireadh Fómhair ag 11:15. Beidh fíorchaoin fáilte roimh tuismitheoirí teacht chuig an halla ó ceathrú tar éis a haon  ar aghaidh chun féachaint ar fhís den taispéantas & taispeántas ealaíon.

 

As part of our multidenominational curriculum the children learn about religions and festivals of people from around the world, and each year we pick one to be our Festival of the Year. This year we have chosen the Hindu religion ‘Diwali’ also known as, Deepavali and the “festival of lights”. This ancient Hindu festival is celebrated in autumn every year. The festival spiritually signifies the victory of light over darkness, knowledge over ignorance, good over evil, and hope over despair.

All the classes in the school will come together on Friday next 17 October at 11:15 to talk about this festival. Some will recite poems, sing songs and inform us about the customs surrounding the festival. You are invited to the hall on Friday from 1:15 to watch a recording of the festival, to look at some of the artwork and to sample the atmosphere in the school.

Children are asked to dress up on the day in bright colours (red, yellow or orange) or in Indian dress. These might look like saris for girls and very bright coloured t-shirts and trousers for boys.

Please only use what you already have at home for this.

Big t-shirts, silky pyjama bottoms, sheets etc. might be appropriate.

 

Although the children of Gaelscoil an Ghoirt Álainn will Celebrate this festival tomorrow,

Diwali will be celebrated in different regions of India on various dates with Thursday, 

October 23 being seen by many as the official date of this the ‘festival of light’!

 

Diwali Amárach i nGaelscoil an Ghoirt Álainn.

Am /time:                              

Páistí      …… Beidh páistí na scoile ag ceiliúradh sa halla ó 11.15

Children                                   The children of Gaelscoil an Ghoirt Álainn will begin their celebrations in school at 11.00.

Tuistí      …… Beidh fáilte roimh tuismitheoirí sa halla ó 1.15

Parents                                    Parents are welcome to view a recorded version of the children’s celebrations from 1.15 in the halla

Subscribe to our School Notes now:

Archive