Frith-Cibearbhulaíocht / Ceardlanna Sábháilteachta Idirlín nóta 18/7/17 Anti-Cyberbullying / Internet Safety Workshops

Frith-Cibearbhulaíocht / Ceardlanna Sábháilteachta Idirlín
Anti-Cyberbullying / Internet Safety Workshops 14/09/17

Bhí oíche iontach suimiúil againn an Déardaoin seo caite agus ba mhaith le Gaelscoil an Ghoirt Álainn ár mbuíochas a ghabháil dóibh siúd a tháinig ar an oíche. Bhain gach duine a bhí ann an-thaitneamh as. Bhí go leor rudaí úsáideacha le foghlaim ann, chomh mhaith le scéalta dearfacha agus diúltacha faoi saol ár bpáistí agus iad ag úsáid an t-idirlíon.

We had a very interesting evening here in our school last Thursday and Gaelscoil an Ghoirt Álainn would like to sincerely thank all of you that took the time to attend. All that attended our internet safety / Cyber bullying talk enjoyed it and although some of the stories shared were quite unexpected and even frightening from a parental point of view, it was a very useful informative evening with a lot of very practical, useful, safety techniques and advice shared.

The following is from Mr. Ger Brick, the presenter of the workshop and it contains a link to the slides he used at the talk.

Thank you very much again for inviting me to speak to the children and parents of Gaelscoil Ghoirt Alainn about Cyberbullying & Internet Safety. I really enjoyed the day with you. I hope you found the workshops valuable and thank you for trusting me with your pupils.

Parent Information Evening Material

• The material I presented to Parents in available for viewing at www.inetsafetytalk.com/parentinfo . You may place this link on your school website.
• Staff & Parents should use username parentinfo and password of inetsafety55 to access the page and presentation.

Seol aon aiseolas chuig gaelscoilga@eircom.net le do thoil. / Please forward any feedback you may have on the talk to gaelscoilga@eircom.net
Ceisteanna Yes No
An fiú an chaint seo a bheith againn sa scoil?
Was it worth having this talk in our school?

An raibh an seomra in oiriúint?
Was the location (Classroom) ok?

An raibh an caint oiriúnach?
Was the content of the talk appropriate?

Tuairimí faoin láithreoir agus a chaint.
Opinions on the presenter and his talk.
Aon rud eile?
Anything else?

Subscribe to our School Notes now:

Archive