Íocaíocht le haghaidh gníomhaíochtaí scoile. / School Activities & Payment Options

 

 

 

School Activities & Payment Options

A Thuismitheoirí / chaomhnóirí,

Many parents have requested that the bills for the various different school activities be given at the beginning of the year so that they can make arrangements for payment throughout the year. The various costs for the activities for the different classes are as follows:

 • Dancing: Junior Infants- Rang 6.                                                                                                Each child will do both Irish dancing with Orla Coffey for half the school year and hip hop with Julie Daly for the other half. Each class is 30 mins long.                                                                                                          Cost: €30 for 1 child, €50 for a family of 2 children, €60 for a family of 3 or more children.
 • Tennis: Junior Infants-Rang4.                                                               These classes are run by Cork Parks Tennis for a 6 week duration. Cost: €12.
 • Swimming: Rang 1- Rang6.                                                                                                Classes run for an 8 week term & includes the cost of the bus to and from the pool. Cost:€40
 • Italian Classes: Rang 5& Rang6                                                                                          Anna Maria Ardito teaches Italian throughout the school year on a weekly basis. Cost: €35
 • Cycling: Rang 5 only                                                                            This is a 5 week programme taught in conjunction with Cork City partnership  . Cost: €10

This year we have 3 different payment options to assist parents.

 1. Paypal: This facility is available through the school website. Check www.gortalainn.ie for further details.
 2. Stage Payments with Payment Card: Towards the end of last year, Lisa took instalment payments of notes in the brown school envelopes using your child’s white payment card as a receipt. This is now available for payment of the above bills. The option of instalment payments appeals to some parents because if for example you pay €10 every Friday for 7 weeks, your child’s swimming and dancing classes are paid for in full. If you cannot find your payment card, please let Lisa know and she will organise a replacement.
 3. Pay as Bills are Issued: As your child takes part in the different activities, a note seeking payment will be issued and the money can be sent to the class teacher in a marked envelope.

Full payments are necessary in order to meet the ongoing costs of providing these classes to the school. Should you have any queries regarding the above, please do not hesitate in contacting the office.                                                                                                  Le meas,  Deaglán Ó Deargáin

 

 

 

AThuismitheorí / chaomhnóirí

Tá roinnt tuistí tar-éis iarraidh orainn na biollaí éagsúla a luadh ag tosach na bliana ionas gur féidir leo smaoineamh ar na bealaí éagsúla a íoc. Seo thíos na gníomhachataí a bheidh ar siúl I rith nab liana ag na ranganna éagsúla:

 • Rince: Naíonáin Bheaga- Rang 6                                                                           Déanfaidh gach páiste sa scoil leath bhliain ag Rince Gaelach le Orla Coffey agus an leath eile ag Hip Hop le Julie Daly.                                                                                                                        Costas: €30 do phaiste amháin, €50 do bheirt, €60 do thriúr pháiste nó níos mó
 • Leadóg: Naíonáin Bheaga – Rang 4                                                                       Beidh Cork Parks Tennis ag múineadh leadóige do thréimhsí 6 seachtain.    Costas: €12
 • Snámh: Rang 1- Rang 6                                                                                  Is tréimhse 8 seachtain a bheidh i gceist leis an snámh agus tá an bus clúdaithe sa phraghas.              Costas: €40 an páiste
 • Iodáilis: Rang 5 & Rang 6                                                                                                                    Beidh Anna Maria ag múineadh Iodáilise uair sa tseachtain don scoilbhliain   Costas: € 35
 • Rothaíocht: Rang 5 amháin                                                                               Beidh rothaíoch á mhúineadh á mhúineadh ar feadh 5 seachtain. Costas:€10

 

Tá trí bhealach éagsúla íocaíochta againn i mbliana chun cabhrú le tuistí.

 1. PayPal:Tá breis eolais faoi PayPal ar fáil ar ár suíomh idirlíona www.gortalainn.ie.
 2. Íocaíocht de Réir a Chéile leis na Cárta Íocaíochta Bán: I dtreo deireadh na scoilbliana seo caite, bhí tuistí in ann airgead a thabhairt chuig Lisa gach Aoine agus íoc as na leabhair de réir a chéile. Thaitin an bealach seo le tuistí agus i mbliana, is féidir na gníomhaíochtaí thuas luaite a íoc chomh maith. Má thugtar isteach €10 in aghaidh na seachtaine ar feadh 7 seachtain bheadh an biolla snámha agus an biolla rince íochta ina iomlán. Muna féidir teacht ar na cártaí bána, cuir ceist ar Lisa san oifig do cheann eile.
 3. Íocaíocht ina Iomlán:  Chomh maith, is féidir íoc ina iomlán as na gníomhachtaí i rith na bliana nuair atá an gníomhaíocht ar siúl ag rang do pháiste. Beidh nóta á chur abhaile ag lorg an t-airgead seo fad is atá an rang bainteach le gníonmhachta faoi leith. Is féidir an t-airgead a chur i gclúdach litreach chuig an múinteoir ranga.

Tá sé tábhachtach go níocann gach éinne na biollaí ina n-iomlán chun cabhrú leis an scoil na gníomhachtaí a reachtáil go huile is go hiomlán                                Le meas, Deaglán Ó Deargáin

Subscribe to our School Notes now:

Archive