NB. Nóta scoile 15 – 06 – 2023

15/06/2023

A Thuismitheoirí / Chaomhnóirí,

Tag: Ag Teacht i dtreo deireadh na Bliana

Agus sinn ag druidim i dtreo deireadh na scoil bliana, ba mhaith liom cúpla rud a rá:

 1. Buíochas: Buíochas don chabhair & tacaíocht a thug sibh domsa agus d’fhoireann na scoile i rith na bliana. Tá ár scoil mar atá sé le bhur gcabhair agus le bhur dtacaíocht.
 2. Íocaíocht do ghníomhachtaí éagsúla: Buíochas dos na dtuistí atá tar-éis íoc as na gníomhachtaí eis churaclair éagsúla atá sa scoil. Caithfidh an scoil íocaíocht a thabhairt dos na múinteoirí rince, Iodáilise, leadóige & snámha agus iarrfaimid oraibh siúd nach bhfuil tar-éis íoc, íocaíocht a thabhairt anois le bhur dtoil.
 3. Díolacháin Éide Scoile: Ón Luan an tseachtain seo chugainn, beidh cead ag na páistí a n-éadaí féin a chaitheamh ar scoil. Ar an Déardaoin agus ar an Aoine seo chugainn (an 22 & 23 Meitheamh) beimid ag bailiú éadaí scoile – Glacfar le éadaí scoile atá i gcruth maith amháin. Ar an Máirt an 27 Meitheamh amháin ó 8:30 -3:00, is féidir sean éadaí scoile dara lámha a cheannach i halla na scoile. Má fhagann tú éadaí isteach, is féidir ticéad beag a fháil a ligeann duit rud a cheannach ag an margadh ar an Máirt. Beidh an t-airgead ar fad ón díolacháin seo ag dul go dtí an Mayfield Arts Centre.
 4. Costais scoile na Bliana seo chugainn: Ba choir íocaíocht dos na costais scoile a thabhairt isteach roimh deireadh na bliana. Tá sé ré tábhachtach go níoctar é seo ionas gur féidir linn cinntiú gur féidir linn íoc as ár mbillí sa scoil. Costas €60 dos na Naíonáin Bheaga, €50 do gach rang eile sa scoil. – Breis eolas sa nóta a chuaigh abhaile ar 8–6–23.
 5. Tuaraiscí Scoile: Beidh na tuairiscí scoile á sheoladh abhaile ag 8.40 maidin Dé Luain.
 6. Slán le Rang 6: Tar-éis 8 mbliana tá ár ndaltaí ó Rang 6 ag fágáil slán linn ar an Déadraoin an 22 Meitheamh. Guímid gach rath leo agus iad ag bogadh ar aghaidh go dtí na meán scoileanna.
 7. Leabhair Scoile: Feicígí mór thimpeall an tí ag lorg aon leabhar scoile ar nós téacsleabhair, leabhair CAPER, leabhair leabharlainne. Beimid ag bailiú na téacsleabhair a bhaineann lenár gcóras cíosa an tseachtain seo chugainn. An féidir cinnte a dhéanamh nach bhfuil aon marc orthu ó bhur bpáistí.
 8. Leabhair Leabharlainne: Seol aon leabhar leo, atá agat sa bhaile, ar ais chucu.
 9. Geansaithe in easnamh: Déanaigí cinnte go bhfuil an geansaí agus cóta scoile ceart ag do pháiste mar go bhfuil cinn in easnamh.
 • Saoire Luath: Má tá tú ag dul ar saoire luath, abair leis an Múinteoir ranga roimh ré é le bhur dtoil ionas gur féidir leo leabhair a bhailiú agus a thabhairt thar nais.
 • Saoire na Scoile: Críochnóidh an scoil ar 12:00 ar an gCéadaoin 28/06/23 agus osclóidh sé arís ar an gCéadaoin an 30 Lúnasa 2023

Bainigí taitneamh as na laethanta saoire.                                                     Múinteoir Deaglán

 

15/06/2023

A Thuismitheoirí / Chaomhnóirí,

Re.: Approaching the end of year

As we approach the end of the school year, I wish to mention a couple of things:

 1. Thank you: A huge thank you to all of you for the support you have given to myself and to the staff throughout the year. Our school is as good as your support and help.
 2. Payment for Extra Curricular Activities: Thank you to all who have paid for the extra-curricular activities that the children have taken part in since last September. The school must pay the dancing, Italian, tennis and swimming teachers and therefore payment is needed from everybody to ensure we can meet the various costs.
 3. 2nd Hand School Clothes Sale: From Monday of next week the children may come to school in their own clothes and on Tuesday the 27th, we will hold a 2nd hand school clothes’ sale in the hall. People may leave items of our school uniform into the office on Thursday and Friday of next week where they will get a ticket in return that they can use to exchange for an item if they so wish in the sale. Please note – Only good quality items will be accepted. All money raised from this event will go to Mayfield Arts Centre
 4. School costs for next year: We would like to have all school costs paid for before the end of term. It is important that everyone pays this bill to ensure that all of our school costs can be met. Please see note that was sent home on 8 – 6 – 2023 for more information regarding this. Costs = €60 for Junior infants and €50 for all other classes.
 5. School Reports: Our school reports will be sent home via Aladdin on Monday morning (19th June 2023) from 8.40.
 6. Slán le Rang 6: After 8 years, our current 6th class students will be saying their goodbyes on Thursday 22nd We congratulate them and wish them all the best in their future as they enter secondary schools. Rang 6, please don’t be a stranger. Make sure you come and visit us at any time in the coming years!
 7. School Books: Please check school bags and around the house for any school books that your child may have e.g. text books, readers, CAPER or library books. We will be collecting all textbooks on the rental scheme next week. Please make sure that any marks are rubbed out.
 8. Mayfield Library: Please ensure that all books from the library have been returned to avoid having to pay fines.
 9. School jumpers missing: Please check all jumpers and coats to ensure the correct names are on them as a number of jumpers and coats are missing.
 • Early holidays: If you are leaving school before the school holidays please inform the teacher beforehand so that they may returns books.
 • School Holidays: School closes on Wednesday 28rd June at 12:00. School reopens on Wednesday 30th August at 8:50 am

We wish you all a pleasant summer holiday.                                               Múinteoir Deaglán

 

 

Ranganna agus múinteoirí 2023 2024.

Ranganna.                              Múinteoir 23 – 24.                          Múinteoir 22 – 23

Naí Bheaga                                    Eilish                                      ————

Naí Bheaga                                    Lisa C                                     ————

Naí Bheaga                                    Fionnuala                             ————

Naí Mhóra                                   Clár L                                     Rang Lisa C

Naí Mhóra                                    Aoife                                      Rang Eilish

Rang 1                                           Clár D                                    Rang Clár L

Rang 1                                            Lisa T                                    Rang Aoife

Rang 2                                          Siobhán                                Rang Cristín

Rang 2                                            ________                          Rang Clár D

Rang 3                                          Máire D                                Rang Meadhbh

Rang 3                                          Máire P                                 Rang Niamh Dan

Rang 4                                         Rebecca                                Rang Lisa

Rang 4 & 5                                    Deiric                                     Rang Máire P

Rang 5                                          Niamh S                                Rang Rebecca

Rang 6                                          Gavin                                     Rang Gearóid

Rang 6                                           Nóirín                                    Rang Deiric                       

 

Subscribe to our School Notes now:

Archive