New Board of Management. Parents’ Representatives (in English & as Gaeilge)

 

Tag: Roghnú Ionadaithe na dTuistí do Bhord Bainistíochta, Gaelscoil an Ghoirt Álainn 2015-2019

9 Samhain 2015

A Thuismitheoir/ Chaomhnóir,

 

Beatha agus sláinte chugat! Mar is eol duit tiocfaidh téarma oifige an Bhoird Bainistíochta reatha chun deiridh ar an 30/11/15 agus tosnóidh téarma oifige ceithre bliana an Bhoird nua ar an 01/12/15. Tá fhios againn go bhfuil tuistí ag cabrú le obair na scoile ar bhealaigh éagsúla le blianta anuas. Tá sé thar a bheith tábhachtach go dtiocfaidh daoine chun tosaigh más rud é go dtig leo teacht i gcabhair le obair na scoile mar bhall den bhord. Má tá scileanna agus taithi fé leith agatsa nó má tá aithne agat ar dhuine a bheadh ar a chumas air/uirthi páirt a ghlacadh ar an mBord agus tabhairt fé na dúshláin atá romhainn, seo an tseans duit anois. Seans go mbeadh do ról mar eochair-ról i reachtáil na scoile againne.

 

Caithfidh beirt tuismitheoir de pháistí a bhfuil cláraithe sa scoil (máthair duine amháin acu agus athair an duine eile) a bheith tofa ag fhoras na dtuistí chun suí ar an mBord Bainistíochta.

 

Tionólfar cruinniú sa scoil ar an Máirt 24ú Samhain 2015 ag 8.00 i.n.

Ag an gcruinniú seo:-

  1. Lorgófar ainmniúcháin ó thuismitheoirí do dhaoine a sheasfaidh don thoghchán mar ainmnithigh na dtuistí ar an mBord.
  2. Eagrófar ballóid ag an gcruinniú seo chun na hainmnithigh a thoghadh. Má bhíonn aon ainmnitheach amháin d’aon cheann de na painéil, measfar é/í a bheith tofa. Má bhíonn níos mó ná ainmnitheach amháin d’aon cheann de na painéil, eagrófar ballóid rúnda ag an gcruinniú.

 

Is mise le meas,

 

 

Colm Mac Einrí

Cathaoilreach

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Re: Election of Parents’ Representatives on the Board of Management of Gaelscoil an Ghoirt Álainn, 2015-2019

9 Samhain 2015

Dear Parent/Guardian,

 

Beatha agus sláinte chugat! As you may be aware the current term of the Board of Management will expire on 30/11/2015 and a new Board of Management takes up office for a four year term on 01/12/2015. Parents have supported the school in various ways over the years. At this crucial stage of the school’s development, it is extremely important that parents are encouraged to be identified as parents’ nominees to the board of management. Should you possess the skills and experience needed to realise our vision and to embrace our future challenges as a school or should you know a parent who does, please use this opportunity.Your role could be key to the successful running of our school.

 

Two parents of children enrolled in the school (one being a mother and the other a father) must be elected by the general body of parents of children enrolled in the school.

 

** for definition of parent see Section 2 (1) The Education Act, 1998

“parent” includes a foster parent, a guardian appointed under the Guardianship of Children Acts, 1964 to 1997, or other person acting in loco parentis who has a child in his or her care subject to any statutory power or order of a court and, in the case of a child who has been adopted under the Adoption Acts, 1952 to 1998, or, where the child has been adopted outside the State, means the adopter or adopters of the surviving adopter;

 

A meeting will be held at the school on Tuesday 24th November 2015 at 8.00 p.m.

At this meeting:-

  1. Nominations will be sought from parents for persons to stand for election as parent nominees on the Board.
  2. A ballot will be held at the meeting to elect the nominees.  If there is only one nominee for either panel, the nominees shall be deemed to be elected.  If more than one nomination is received for either of the panels, a secret ballot shall be held at the meeting.

Is mise le meas,

Colm Mac Einrí,

Cathaoirleach

………………………………………………………………………………………………………….

 

Subscribe to our School Notes now:

Archive