Nóta – 11/04/2021

A chairde,

Tá súil agam go bhfuil gach rud go maith agus go raibh saoire deas agaibh ar fad.

Táimid ag súil go mór le fáilte a chur roaimh ar fad arís ar scoil maidin amárach.

Tá trí pointe tabhachtach sa nóta seo.

  1. Bí cinnte go bhfuil an foirm ‘filleadh ar ionad oideachais líonta ag gach duine. https://www.gortalainn.ie/contact-us/filleadh-ar-ionad-oideachais-return-to-educational-facility/

Má tá do pháiste as láthair ag am ar bith seol scéal chugainn via an nasc céanna sar a thagann sé / sí ar ais ar scoil le do thoil.

  1. Tá sé tabhachtach go mbíonn na leabhair scoile ar fad atá sa bhaile ar ais sa scoil maidin amárach.
  2. Go mbíonn an éide scoile ceart á chaitheamh ag gach páiste.

Tá leagan d’ár bplean scoile maidir le COVID 19 nascaithe leis an ríomhphost seo arís agus b’fhiú do ghach duine é seo a léamh arís ar mhaithe leo féin agus ar mhaithe le comhphobal na scoile

Tá comhoibriú gach duine fíorthábhachtach má táimid chun an athoscailt scoile seo a dhéanamh i gceart.

Táimid ag iarraidh a chinntiú go bhfuil gach duine sa scoil sábháilte ach ní féidir linn é a dhéanamh gan do chabhair.

 

Go raibh míle maith agaibh go léir as bhur dtacaíocht leanúnach.

 

Tabhaire aire duit féin agus dá chéile agus táim ag súil go mór le fáilte a chur roimh gach duine ar ais ar scoil ar an Luan 8.50am.

 

Le gach dea ghuí.

 

 

A cháirde.

I hope you are all safe and well at this time and that you had a very enjoyable Easter break.

We’re very much looking forward to welcoming you all back to school tomorrow morning.

Three additional points of information from this email are

  1. Please ensure that ALL pupils have a copy of the following ‘return to educational facility’ form filled out on their behalf; https://www.gortalainn.ie/contact-us/filleadh-ar-ionad-oideachais-return-to-educational-facility/

This form must also be filled out if your child is returning to school following ANY period of absenteeism from school. This can be emailed in (Template attached) or filled out on our school app/website;

  1. Please ensure that ALL school books are returned tomorrow morning as they will be used in school.
  2. Please ensure that your child is wearing the correct school uniform.

 

I’ve attached a copy of our COVID 19 school plan to this email once again and I’d ask you all to read through it carefully.

 

As I mentioned in previous letters, reopening our school and the wellbeing of everyone will require the cooperation of all members of our School Community – Board of Management, School Leadership, Staff, Parents and Pupils.

 

Thank you all very much for your continued support!

 

I wish you continued good health and we’re all really looking forward to having our whole school back together once again at 8.50 tomorrow morning.

 

Le gach dea-ghuí,

 

Deaglán Ó Deargáin

Priomhoide

 

 

Plean Covid na scoile 12 Aibreán 2021

Éide scoile - Aibreán 2021

Litir Covid Gaelscoil an Ghoirt Álainn 12 April 2021

Subscribe to our School Notes now:

Archive