Nóta 16 Aibreán 2015

Nóta 16 Aibreán 2015

Gaelscoil an Ghoirt Álainn.  Scoil Nua.

 

 

Tá tús curtha leis an bpróiseas tairisceana d’ár scoil nua ó lár Mí Feabhra. Tá bóthar fada fós romhainn ach níl aon dabht ach gur céim suntasach atá ann .

 

The tender process for our new school began in Mid-February. There are still a few more steps that need to be taken before work begins on building our new school but the fact that we have finally gone to tender is a very significant step indeed.

 

Múinteoir Lisa C. / Gavin agus na Naíonáin Bheaga

 

Tar éis turas go dtí an dochtúir i rith na laethanta saoire, ní bheidh Múinteoir Lisa C ar ais ar scoil arís i mbliana. Tá gach rud go breá léi agus leis an leanbh agus guíonn gach duine i nGaelscoil an Ghoirt Álainn gach ráth orthu ag an am seo.

Tá áthas orm a fhógairt go bhfuil Múinteoir Gavin Ó Murchú ceapaithe againn anseo i nGaelscoil an Ghoirt Álainn in ionad Lisa don chuid eile don scoil bhliain. Beidh Naíonáin Bheaga aige. Tá Gavin ag obair sa scoil ón Nollag agus tá sé soiléir gur múinteoir cumasach, cliste, díograiseach é. Tá pearsantacht tuisceanach aige a théann go mór i bhfeidhm ar dhaoine agus is léir go bhfuil ard mheas ag gach duine sa rang agus sa scoil air. Guím gach rath air agus é ag tabhairt faoin bpost tábhachtach atá aige.

 

Having being advised by her doctor over the Easter period, Múinteoir Lisa C will not be returning to Gaelscoil an Ghoirt Álainn for the remainder of the school year. Both Lisa and her (unborn) baby are doing fine and we wish them both every good fortune in the coming weeks.

I’m pleased to inform you that that we have appointed Gavin Ó Murchú as a replacement for Lisa for the remainder of the school year. Gavin has worked in Gaelscoil an Ghoirt Álainn since Christmas and it is clear to all that have worked with him that he is a very capable, clever and diligent teacher. Gavin’s quiet understanding personality has made a big impact on all in class and throughout the school. He’s an excellent addition to our school and we wish him well in his endeavors with this class.

Subscribe to our School Notes now:

Archive