Nóta 16 Samhain 2016

A thuismitheoirí,                                                                                                        Nóta 16 Samhain 2016

  1. Leath lá & scoil dúnta / Half day & school closure: Beidh an scoil dúnta ag a 12 ar an Déardaoin an 1-12-16 chun tacú le chruinnithe tuismitheoirí / múinteoirí agus dúnta go hiomlán do chúrsa ar an Aoine 2 Nollaig.  Our school will close at 12.00 on Thursday 1st December 2016 to facilitate parent teacher meetings. The school will also be closed on Friday 2nd December as the staff of Gaelscoil an Ghoirt Álainn must attend a course.                                                                                                                 
  2. Clárú / Pre enrolment: Má tá páistí óg sa bhaile nó ag do chairde bí cinnte go bhfuil sé / sí cláraithe chomh luath agus is féidir más mian leo teacht go dtí an scoil.                                                                                                                 If you or your friends have young children and wish to enrol them in the school, please make sure they have been pre-enrolled as soon as possible.                                                                             
  3. Cruinnithe Tuismitheoirí: Tá na cruinnithe ar siúl ar an Máirt 29/12 agus ar an Déardaoin 1/12 dos na Naoínáin Mhóra-Rang 6. Más ga duit am a athrú, is féidir é a athrú le duine eile sa rang ach amháin an múinteoir ranga a chur ar an eolas faoi.                                                                                                                                   The parent teacher meetings are being held on Tues 29/12 and Thursday 1/12 for the children of Naíonáin Mhóra to Rang 6. If you need to change you’re allocated time, you may swap with another parent in the class but please let the class teacher know of this change.                                                
  4. Seachtain Eolaíochta / Science Week: Táimid faoi láthair i lár Sn. Eolaíochta iontacha le griangrafanna agus físeanna ar an suíomh scoile. Ná déanaigí dearmad go bhfuil gníomhachtaí éagsúla ar siúl do chlainnte ag an deireadh seachtaine: i Halla na Cathrach ar an Satharn agus i Neptune ar an Domhnach. Iarraimid ar gach páiste €3 a thabhairt isteach chun íoc as na gníomhachtaí éagsúla. Táimid an-bhuíoch do Choiste na dTuismitheoirí as ucht an t-airgead atá tughta acu dúinn.                                                                                                                       We are currently in the middle of a fabulous science week, photos and videos which are on the school website. Please don’t forget that there are free family suitable activities on this weekend in City Hall on Saturday (which require prior booking) including a spectacular 3D tour of our Solar System with Space Sector Advisor Robert Hill, who was with us in the school on Monday. On Sunday a Community Science Festival with plenty of hands on activities will take place in Neptune Stadium from 2-6pm – there is no need to pre-book for this free event. As previously stated, our costs have been greatly subsidised by the Parents’ Asc. and we would ask that each child bring in €3 to cover the rest of the cost.                                                                      
  5. Ranganna Fidil / Violin Classes: Má tá suim ag do pháiste an fidil a fhoghlaim, an féidir é a rá le Lisa san oifig. Chaill an múinteoir fidil liosta na nainmneacha.                                                                      If you wish that your child learns the violin, can you please let Lisa in the office know as the violin teacher has lost the previous list of names.                                    
  6. Margadh Geimhreadh / School Winter Fair: Má tá aon bric or brac, seanéadí scoile nó bréagáin agat, beidh said úsáideach don Mhargadh Geimhreadh. Leithscéal chun glanadh amach a dhéanamh!! If you have any items suitable for bric or brac, old school uniforms or toys no longer played with, please think of donating them to the School Craft Fair. An excuse for a pre-Christmas clearout!!         
  1. Cártaí Nollag / Christmas Cards: Amárach an lá deireacnach chun na cártaí Nollag a thabhairt isteach. Tomorrow 17/11 is the last day that the Christmas cards can be ordered in order to guarantee early delivery.
  2. Movember do Jump 4 Jerry: Jump 4 Jerry Movember fundraiser will be at 8.30pm on Fri Nov 25th at the Cotton Ball Mayfield. Some very kind gentlemen will be sheared and shaven in support of all boys worldwide afflicted with Duchenne Muscular Dystrophy. If you or anyone you know could join this band of heroes(!) please get in touch with Dolores or Michael for sponsorship cards etc.! Also we need a huge crowd to join us on the night for food, raffle of spot prizes & loud cheers for the lovely lads.

Subscribe to our School Notes now:

Archive