Nóta 16/06/2015

16/06/2015

A Thuismitheoirí / Chaomhnóirí,

Tag: Ag Teacht i dtreo deireadh na Bliana

Agus sinn ag druidim i dtreo deireadh na scoil bliana, ba mhaith liom cúpla rud a rá:

 1. Buíochas: Buíochas don chabhair & tacaíocht a thug sibh domsa agus d’fhoireann na scoile i rith na bliana. Tá ár scoil mar atá sé le bhur gcabhair agus le bhur dtacaíocht.
 2. Leabhair na Bliana seo chugainn: Ba choir íocaíocht dos na leabhair a thabhairt isteach roimh an Aoine seo 19/06. Tá sé ré tábhachtach go níoctar é seo mar is leis an t-airgead seo a íoctar as na leabhair. Costas €100 dos na Naíonáin Bheaga, Naí Mhóra, Rang1, Rang 4, Rang5, Rang6 agus Costas €120 do Rang 2 & Rang 3.
 3. Íocaíocht do ghníomhachtaí éagsúla: Buíochas dos na dtuistí atá tar-éis íoc as na gníomhachtaí eis churaclair éagsúla atá sa scoil. Caithfidh an scoil íocaíocht a thabhairt dos na múinteoirí rince, Iodáilise, leadóige & snámha agus iarrfaimid oraibh siúd nach bhfuil tar-éis íoc íocaíocht a thabhairt le bhur dtoil.
 4. Díolacháin Éide Scoile: An tseachtain deireanach ar scoil , beidh cead ag na páistí a néadaí féin a chaitheamh don seachtain. Ar an gCéadaoin seo chugainn ins an halla ó 1:00 -3:00 is féidir sean éadaí scoile dara lámha a cheannach. Glacfar le éadaí scoile chun cur isteach sa díolacháin ar an Luan agus ar an Máirt. Éadaí atá i gcruth maith amháin a glacfar leo. Má fhagann tú éadaí isteach, is féidir ticéad beag a fháil a ligeann duit rud a cheannach ag an margadh ar an gCéadaoin.
 5. Tuaraiscí Scoile: Ts féidir le tuismitheoirí tuairiscí scoile a bhailiú sa scoil maidin Déardaoin. Beidh na tuairiscí atá fós san oifig á sheoladh sap host ar an Aoineo.
 6. Slán le Rang 6: Tar-éis 8 mbliana tá ár ndaltaí ó Rang 6 ag fágáil slán dúinn ar an Aoine seo. Guimid gach rath leo agus iad ag bogadh ar aghaidh go dtí na meán scoileanna. Caithfidh sibh filleadh thar nais chun sinn a fheiceáil go háirithe agus mid ag bogadh isteach chuig ár bhfoirgneamh nua!
 7. Leabhair Scoile: Feicígí mór thimpeall an tí ag lorg aon leabhar scoile ar nós téacsleabhair, leabhair CAPER, leabhair leabharlainne. Beimid ag bailiú na téacsleabhair a bhaineann lenár gcóras cíosa an tseachtain seo chugainn. An féidir cinnte a dhéanamh nach bhfuil aon marc orthu ó bhur bpáistí.
 8. Saoire na Scoile: Críochnóidh an scoil ar12:00 ar an Aoine 26/06 agus osclóidh sé arís ar an Aoine 28 Lúnasa.

 16/06/2015

A Thuismitheoirí / Chaomhnóirí,

 

Re.: Approaching the end of year

As we approach the end of the school year, I wish to mention a couple of things:

 1. Thank you: A huge thank you to all of you for the support you have given to myself and to the staff. Our school is as good as your support and help.
 2. Books for next year: We would like to have all the school books paid for by this Friday 19th It is from these payments that the school pays for all the new books, copies etc. The cost of the books is €100 for Junior & Senior Infants, Rang 1, Rang 4, Rang 5, & Rang 6 and €120 for Rang 2 & Rang 3.
 3. Payment for Extra Curricular Activities: Thank you to all who have paid for the extra-curricular activities the children have taken part in since last September. The school must pay the dancing, Italian, tennis and swimming teachers and therefore needs payment from everybody. At this present time there are a number of children whose parents have not paid for one or more of the activities mentioned above. It is extremely important for the future of these activities that all bills are paid up to date
 4. 2nd Hand School Clothes Sale: Next week the children may come to school in their own clothes. The reason being that on Wed week 24/06 we will hold a 2nd hand school clothes’ sale in the hall. People may leave in good quality tracksuits tops & bottoms, shirts, blouses, pinafores, skirts, trousers & school jackets into the office on Monday and Tues where they in return will get a ticket that they can use to exchange for an item if they so wish in the sale. Only good quality items will be accepted.
 5. School Reports: These can be collected at the school (by parents only) from Thursday morning. Any report not collected will be posted out on Friday.
 6. Slán le Rang 6: After 8 years, our current 6th class students will be saying their goodbyes on this Friday. We congratulate them and wish them all the best in their future as they enter secondary schools. Rang 6, please don’t be a stranger. Make sure you come and visit us especially when we move into our brand new building!
 7. School Books: Please check school bags and around the house for any school books that your child may have e.g. text books, readers, CAPER or library books. We will be collecting up all the textbooks on the rental scheme next week. Please make sure that marks are rubbed out.
 8. School Holidays: School closes on Friday 26th June at 12:00. School reopens on Friday 28th August at 8:50 am

 

Subscribe to our School Notes now:

Archive