Nóta 17/12/2014

Nóta 17/12/2014

Bhí téarma iontach suimiúil againn anseo sa scoil agus ba mhaith linn ár mbuíochas ó chroí a ghabháil do gach duine a chabhraigh linn le ceol, spórt, spraoi agus foghlaim a thabhairt isteach i saol ár bpáistí. Ó gach duine anseo sa scoil, tá súil againn go mbíonn Nollaig shona agaibh agus táimid ag súil cheana féin le tús an téarma nua ar an 5ú Eanair 2015.

We’ve all spent a very busy and interesting term here in Gaelscoil an Ghoirt Álainn. We would like to sincerely thank everyone involved in bringing music, sport, fun and learning into the lives of the children in our school. We wish you all a safe and enjoyable Christmas break and we look forward to seeing you all again for the start of a new term on Monday the 5th of January 2015.

Comhgairdeas le clann Ciara i Rang a 6 a chur leabhair álainn Gaeilge, ‘An Bogha Báistí’ i gcló le déanaí. Tá leabhair iontach curtha le chéile acu agus guímís gach rath orthu leis an tionscnamh seo.

Congratulations to Ciara in Rang 6 and members of her family on the publication of a beautiful poetry book ‘An Bogha Báistí’. Ciara’s favourite poem ‘An chéad lá ar scoil’ is without doubt of the best! Best wishes to all involved with this lovely Book!

Leathlá

½ Lá ar an 19/12/2014 (Dé hAoine) / Half day 19/12/2014 (Friday)

Beidh páistí ag dul abhaile ag a 12 ar an Aoine. Beidh na páistí ós na ranganna Naíonáin á scaoileadh amach ag 11:55 agus beidh an cuid eile den scoil á scaoileadh amach ón scoil ag 12:10. Iarraimid ar gach duine rialacha na scoile maidir le pairceáil a leanúint.

There will be a half day on Friday 19 December 2014  at 12.00. Children from Rang Eilish, Lisa C, Clár & Maebh can be collected from 11:55 and older children will be kept in class until 12:10. We ask everyone to follow the school guidelines and rules regarding parking particularly on half days. Parking on the far side of the road (even on the grass) is strictly prohibited, as it causes mayhem. Please ensure child-minders are aware of the school parking guidelines. Children with siblings can go home together at any of the above times. Children are not obliged to wear the school uniform on Friday.

 

St. Vincent de Paul.

Míle bhíochas dóibh siúd a thug rudaí isteach don bhailiúchán do SVP. Many thanks to all that have donated to our special collection for St. Vincent de Paul. The response has been huge so far.

One of the two local SVP branches reported requests of help from 317 families so far this christmas.

 

Ríomhphost // Suíomh idirlíon

Ríomhphost na scoile don Nollag ná deaglan@live.ie .

  • Beidh an suíomh scoile gortalainn.ie á choimeád suas chun dáta, má tá scéal faoin scoil etc, i rith na laethanta saoire. Tá físeáin na bliana anseo freisin.
  • If you would like to contact the school over the Christmas please email deaglan@live.ie.
  • Our school website gortalainn.ie may be updated from time to time during Christmas to keep parents updated on any issues relating to the school. Recent videos of events during the school year can also be found here.

Tá féilirí na scoile ar díol san Oifig. Costas – €5.       School calendars available on the office at a cost of €5

Rang 5 & 6   Honan Chapel                     agus               Ranganna Naíonáin          Seó na Nollag

Tá fís don dhá seó iontach seo le feiscint ar ár suíomh scoile anois.

Both of these beautiful events can now be seen on our school website in their entirety. www.gortalainn.ie

 

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise daoibh!

Subscribe to our School Notes now:

Archive