Nóta 18/11/15

Nóta 18/11/15

½ Lá ar an 14/11/2013 (amárach) / Half day 14/11/2013 (tomorrow)

Beidh cruinnithe Múinteoirí agus Tuismitheoirí AMÁRACH, Déardaoin 19 Samhain 2015.

Beidh páistí ag dul abhaile ag a 12 amárach. Beidh na páistí ós na ranganna naíonáin Rang Clár, Rebecca, Clár & Maebh á scaoileadh amach 11:50 agus beidh an cuid eile den scoil á scaoileadh amach ón scoil ag 12:05. Iarraimid ar gach duine rialacha na scoile maidir le paircáil a leaniúint.

There will be a half day tomorrow, Thursday 19 November 2015, at 12.00 to facilitate parent teacher meetings. Children from Rang Rebecca, Clár D, Clár & Maebh can be collected from 11:50 and older children will be kept in class until 12:05. We ask everyone to follow the school guidelines and rules regarding parking particularly on half days. Parking on the far side of the road (even on the grass) is strictly prohibited, especially on these days, as it causes mayhem. Please ensure child-minders are aware of the school parking guidelines.

Margadh Geimhridh

Beidh Margadh Geimhridh bliantúil na scoile ar siúl i halla na scoile ar an Aoine an 4ú Nollaig.  Má tá tú in ann cabhrú ar an lá, labhair le Lisa san oifig

 

Our annual Christmas fair will be held in the school hall (Brian Dillions) on Friday 4th  December.  Fáilte mhór roimh chách! All parents, family members and friends welcome. Any parent wishing to help in any way please let Lisa in the office know

Blog Rang 4

Tá Rang a 4 tosnaithe ag foghlaim faoi suíomh idirlíon agus conas iad láimhseáil. Tá an obair a rinne said inniú le feiscint anseo.

http://www.kidscandoittoo.com/gortalainn/category/pupils-blog-blag-na-bpaisti/blag-na-bpaisti-rang-4/

4th class have started learning about websites, blogging and how to add / remove and edit content. Check the above link to see some of their work!

Go raibh míle maith agat Katrien Moore……. arís!!

Cártaí Nollaig.   /   School Christmas cards

Amárach an lá deireanach na teimpléid a thabhairt isteach.

Tomorrow is the last day to return your templates. People who missed last year’s deadline did not get their Christmas cards on time.

AFTER SCHOOL CLUB IS STILL RUNNING FROM 2.30 to 3.30

Subscribe to our School Notes now:

Archive