Nóta 2/6/2021 – Lá spórt 1st – 6th class Friday 4/6…………Lá spórt Infants Wed 9/6/’21

Litir Deireadh na bliana 2021

 

A Thuismitheoirí,                                                               Nóta 02/06/21

Seo thíos cúpla nóta agus sinn ag teacht chuig deireadh na scoil bliana.

Éide Scoile an tSamhraidh:

Agus an aimsir deas tagtha, is féidir leis na páistí bríste gearra dú-gorm a chaitheamh le t-léine polo bán agus le geansaí spóirt na scoile. Ón Luan an 14 Meitheamh 2021 is féidir le páistí a éidaí féin a caitheamh

Nótaí don bhféilire:

 • Meitheamh 18    40 – 2.30: Gradam Rang 6
 • Meitheamh 23    10:00-12:00: Campa Samhraidh na Naíonán Nua
 • Meitheamh 25      00:  Leath lá do laethannta saoire an tSamhraidh

Iócaíocht d’imeachtaí Scoile:

Seo thíos na gníomhachataí a bhí ar siúl i rith na bliana ag na ranganna éagsúla. Déanaigí cinnte go bhfuil íocaíocht iomlána ann chomh luath agus is féidir. Is féidir íoc astu tríd na hoifige nó le PAYPAL ar  www.gortalainn.ie. Beidh téacsanna meabhracháin á sheoladh amach go luath.

 • Rince: Naíonáin Bheaga- Rang 6 

Costas: €30 do phaiste amháin, €50 do bheirt, €60 do thriúr pháiste nó níos mó

 

Costas Leabhar: Caithfear iad a bheith íochta roimh 11/06/21.

 • Ranganna Naí Mhóra, R1, R4, R5, R6 Costas €100
 • R2, R3 Costas €120

Lá spórt agus siúlóid Maarten

Beidh Lá spórt na scoile agus siúlóid Maarten ar siúl ar an Aoine seo an 4ú Meitheamh dos na ranganna ó Rang 1 go Rang 6 agus ar an 9ú Meitheamh beidh lá spórt ann dos na ranganna Naíonáin. Bíodh éide spórt, uachtar gréine agus uisce/deoch sa bhreis ag do pháiste.

Gáirdín na scoile

Tá alán obair ar siúl i ngairdín na scoile faoi láthair. Má tá fonn ar thuismitheoirí planda a thabhairt don scoil (óna páiste bheadh) fáilte rompu.

Slán le Múinteoir Cristín.

Ár mbuíochas ó chroí do phobail na scoile as an dtacaíocht agus an spreagadh a thug sibh don scoil i rith na seachtaine. Bhí páistí na scoile ar fheabhas freisin dar nóidh agus táimid an-bhródúil astu. Is ag amanta mar seo abhfuil sé soiléir go bhfuil scoil álainn againn!

 

A Thuismitheoirí,                                                               Note 2/6/21

Please find below a couple of notes as we come towards the end of the school year,

Summer Uniform:

As the warm weather has finally arrived, the children may on a daily basis wear the Summer uniform of plain navy shorts (no jeans), a white polo t-shirt and the school tracksuit jumper. From Monday the 14th June children may wear their own clothes for the remainder of the school year.

Dates for the Calendar:

 • June 18th40 – 2.30: Graduation for Rang 6
 • June 23rd 10-12am: Campa Samhraidh for the incoming Junior Infants
 • June 25th: Half Day for the start of the Summer holidays

School Activities to be settled:We are now asking that payment for classes are paid forthwith. Payments can be made either in full or in instalments through Lisa in the office using your child’s white payment card. It can also be paid through Paypal on the school ‘s website www.gortalainn.ie. Text messages will be issued shortly to remind people.

 • Dancing: Junior Infants- Rang 6. Cost: €30 for 1 child, €50 for a family of 2 children, €60 for a family of 3 or more children.

 

Book Costs:The book bills must be paid in full by Friday 11th June.

 • Ranganna Naí Mhóra, R1, R4, R5, R6 Cost €100
 • R2, R3 Cost €120

Sports day agus siúlóid Maarten

Our school sports day takes place on Friday next, 4th June 2021 for the all classes from 1st to 6th class and on Wednesday the 9th May we will have our sports day for our infant classes. Please ensure that your child has an extra drink and sun cream for the day & is wearing our school tracksuit or Summer uniform

Our school Garden

A lot of work is currently happening in the school garden. Parents are very welcome to donate a plant on behalf of their child should they like to do so.

Saying goodbye to Múinteoir Cristín.

Our heartfelt thanks to the school community for their support during this past week. It was very much appreciated. The children of our school were once again excellent at a time when their help and support was also needed. We’re very proud of them all. We really do have a lovely school!

 

Subscribe to our School Notes now:

Archive