Nóta 21Nollaig ½ Lá amárach Half day tomorrow

Nóta 21/12/2015

Bhí téarma iontach suimiúil againn anseo sa scoil agus ba mhaith linn ár mbuíochas ó chroí a ghabháil do gach duine a chabhraidh linn le ceol, spórt, spraoi agus foghlaim a thabhairt isteach i saol ár bpáistí. Ó gach duine anseo sa scoil, tá súil againn go mbíonn Nollaig shona agaibh agus táimid ag súil cheana féin le tús an téarma nua ar an Máirt an 6ú Eanair 2016.

We’ve all spent a very busy and interesting term here in Gaelscoil an Ghoirt Álainn. We would like to sincerely thank everyone involved in bringing music, sport, fun and learning into the lives of the children in our school. We wish you all a safe and enjoyable Christmas break and we look forward to seeing you all again for the start of a new term on Wednesday the 6th of January 2016.

Leathlá

½ Lá ar an 22/12/2015 (amárach) / Half day 22/12/2015 (tomorrow)

Beidh páistí ag dul abhaile ag a 12 amárach. Beidh na páistí ós na ranganna Naíonáin Rang Rebecca, Clár D, Clár & Maebh á scaoileadh amach 11:55 agus beidh an cuid eile den scoil á scaoileadh amach ón scoil ag 12:05. Iarraimid ar gach duine rialacha na scoile maidir le paircáil a leaniúint.

There will be a half day on Tuesday 22 December 2015 (tomorrow) at 12.00. Children from Rang Rebecca, Clár D, Clár & Maebh can be collected from 11:55 and older children will be kept in class until 12:05. We ask everyone to follow the school guidelines and rules regarding parking particularly on half days. Parking on the far side of the road (even on the grass) is strictly prohibited, as it causes mayhem. Please ensure child-minders are aware of the school parking guidelines. Children with siblings can go home together at any of the above times. Children are not obliged to wear the school uniform tomorrow.

Ríomhphost // Suíomh idirlíon

  • Ríomhphost na scoile gaelscoilga@eircom.net
  • Beidh an suíomh scoile gortalainn.ie á choimeád suas chun dáta, má tá scéal faoin scoil etc, i rith na laethanta saoire. Tá físeáin na bliana anseo freisin.
  • If you would like to contact the school over the Christmas please email gortalainn.ie.
  • Our school website gortalainn.ie may be updated from time to time during Christmas to keep parents updated on issues relating to the school.
  • Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise daoibh!

Deaglán

Subscribe to our School Notes now:

Archive