Nóta 22/10/2020

22/10/2020

A thuismitheoirí / caomhnóirí, a chairde,

Ta súil agam go bhfuil sibh go maith. Míle buíochas daoibh go léir as ucht bhur dtacaíochta ó thosach na scoilbliana. Cuireann sé gliondar ar ár gcroíthe na páistí go léir a fheiceáil ag teacht isteach sona sásta ar maidin agus ag baint sult as an lae scoile.

Táimid go leir ag tnúth leis an mbriseadh meán téarma agus tá súil againn go léir go bhfreastlóimid thar nais ar scoil ar Luan 02/11/2020. Ar eagla na heagla go n-athrófar na treoirlínte rialtais i rith an briseadh, tá roinnt leabhar scoile á sheoladh abhaile againn leis na páistí inniu agus amárach. Níl aon eolas breise againne faighte ón roinn nó ón rialtas, níl ann ach féachaint ar aghaidh. Iarraimid oraibh gan aon rud a dhéanamh leis na leabhair thar an mbriseadh go léir seachas aire a thabhairt dóibh. Má cailltear leabhair thar an briseadh nó má táid stroicthe, níl aon dul as seachas cinn nua a cheannach. Iarraimid oraibh síniú Seesaw a dhéanamh freisin, mar is é seo cad a bheidh in úsáid againn má dúntar scoileanna arís.

Tuigimid go huile is go hiomlán nach mar an gcéanna in aonchor iad an cianfhoghlaim agus taithí lae sa seomra ranga. Tá scilleanna nua foghlamaithe againn go léir gur féidir cur leis an gcianfhoghlaim. Is mór an faoiseamh dúinn é bheith nach mór cinnte dá ndúnfar arís sinn, go mbeadh teorann ama bainteach leis an t-am seo.

Ta súil againn go mbeidh briseadh deas, sábháilte agaibh go léir agus go bhfeicfimid go luath sibh ag tosach Mí na Samhna.

 

We are all looking forward to the midterm break and to returning to school on Monday 2nd November. However, should an unexpected extended school closure be announced during the break, children will bring home some school books at mid-term, to minimise the necessity to access books online. Be assured, we have no knowledge that this will be the case from any source; we are simply erring on the side of caution in this ever-evolving scenario. We ask you please to take care of the books over the midterm as if books are either lost or destroyed, you will have to replace them. We ask also that you respond and sign up to the Seesaw requests you have received by email from the class teacher as this will be the platform we will use if we need to engage with remote learning.

Delivering an educational programme remotely to primary school children gives continuity of learning. And indeed, we have all learned many new skills which we can use to enhance our children’s educational experience. However, I think we would all agree that remote learning is no substitute for daily classroom interaction. We can be heartened by knowing that any future closure (should it happen) is expected to be finite and that we are prepared for a seamless transition to remote learning if necessary.

We hope you all have an enjoyable, safe midterm break and look forward to welcoming our children back to school at the beginning of November.

Le gach dea-ghuí,

Múinteoir Maebh & Deaglán

 

Subscribe to our School Notes now:

Archive