Nóta 22 Márta 2021

Leath lá Dé hAoine                    Half day on Friday.

 

Beidh páistí na scoile ag dul abhaile ag meán lae ar an Aoine seo chugainn agus beidh an scoil dúnta as sin go dtí an Luan an 12 Aibreán 2021.

Our school will close for a half day on Friday and will remain closed until Monday 12 April 2021

Is féidir páistí a bhailiú ag na hamanna seo a leanas /

Children can be collected at the following times…

11.50 Naí shinsearacha & Shóisearacha             R. Eilish, Siobhán, Máire P & L.

12.05 Rang 1, 2 & 3.                                              R. Fionnuala (Anna), Aoife, Gavin, Gearóid & Clár L.

12.20 Rang 4, 5 & 6.                                              R. Clar D, Conchúir, Lisa T, Niamh & Clódagh

We ask everyone to follow the school guidelines and rules regarding parking at all times but particularly on half days. Children with siblings can go home together at any of the above times. Children are not obliged to wear the school uniform on Friday.

Covid 19

Níl a fhios againn go fóill faoin méid atá amach romhainn ach beidh foireann scoile Gaelscoil an Ghoirt Álainn chomh ullmhaithe agus is féidir a bheith.

Tá sé soiléir go bhfuil an rialtas ag iarraidh na scoileanna a choiméad ar oscailt ach cosúil leis an Nollag b’fhearr dúinn ar fad a bheith ullmhaithe ar eagla go dtagann athrú ar chúrsaí roimh dheireadh na laethanta saoire. Beimid ag seoladh roinnt leabhair scoile abhaile arís ar an Aoine….ar eagla na heagla.

I would like to thank you all for the support that you have shown your school since we reopened. Gaelscoil an Ghoirt Álainn is functioning very well at the minute. We, like you, are delighted to have our children back at school again.

Although we are of course expecting to reopen as normal on Monday April 12th 2021 we must all be prepared for any unforeseen closures. We’re very confident that all schools will reopen after the Easter break and that the Government is adamant to see this happen but we need to be prepared in case the worst is to happen. With this in mind, all children are bringing home certain books with them on Thursday / Friday which are to be kept safe and sound over the holidays. It would be a good idea to leave the books in the school bag as they will not be needed during the Easter break and will be needed on the first day back after the break.

Gáirdín na scoile

Míle buíochas dóibh siúd a thug cabhair dúinn ar an Aoine agus an Satharn seo caite. Bhí tuismitheoirí na scoile (agus gan dabht na páistí) ar fheabhas ar fad agus tá roinnt mhaith obair déanta anois.

Táimid fós ag lorg cabhair áfach agus tá fáilte roimh aon duine atá sásta uair a chloig a chaitheamh linn sa gáirdín. Bíonn na geataí oscailte ó 8.30 gach maidin! Abair leis an scoil roimhré áfach.

A huge thank you to everyone that helped us with our gardening project on Friday and Saturday! Our parents (and indeed our students) were of great help and a lot of work has now been done!

We’re still looking for some help however as we really want to finish this section of the garden before the upcoming break. If any person is free for an hour at any time and willing to lend a hand, please feel free to join us! Please inform the school beforehand however.

Bíodh saoire slán sábhálta agaibh ar fad.

(Have a safe holiday).

 

Subscribe to our School Notes now:

Archive