Nóta 23/9/2014

22 Meán Fómhair 2014

Leathlá ar an Déardaoin                          Half day on Thursday

Beidh cruinniú foirne ar siúl ar an Déardaoin seo chugainn 25 Meán Fómhair 2014. Rachaidh leanaí na scoile abhaile ag 12-00 nóin. Scaoilfear amach na páistí ón scoil, de réir a chéile, ó 11.50 ar aghaidh. Ranganna Naíonáin go Rang 1 @ 11.50 agus Rang 2 go Rang 6 @12.05

The school will close at midday on Thursday 25-09-2014 to facilitate a staff meeting. Junior infants, senior infants and Rang 1 can be collected from 11.50, 2nd class to 6th classes can be collected from 12.05 on to help with traffic issues. Children with siblings can go home together at any of the above times.

Geansaithe & Éide scoile / Jumpers & school uniform

Tá fadhb againn faoi láthair le geansaithe ag dul ar strae. Déanaigí cinnte go bhfuil an geansaí ceart ag do pháiste agus go bhfuil ainm orthu chomh maith.

We are currently having issues with children misplacing their jumpers. Please ensure your child has his/her correct top/jumper by regularly checking for names on labels etc.

Please label ALL tracksuit and school jumpers and coats.

Bí cinnte le do thoil go bhfuil éide scoile ceart á caitheamh ag do pháiste agus iad ag teach tar scoil; gnáth éide scoile, éide spóirt, shorts agus geansaí an éide sport. Níl cead ach polo shirt bán na scoile a caitheamh ar scoil.

Please make sure your child is wearing the correct uniform when coming to school; school uniform, school tracksuit, or summer clothes. Only white polo t-shirts are permitted.

Múinteoir Leona & Múinteoir Eoin

Bhí post nua i nGaelscoil an Ghoirt Álainn le déanaí tar éis do Mhúinteoir Leona éirí as a post. Bhí Múinteoir Leona linn sa scoil ón mbliain 2000 ach chaith sí formhór don thréimhse sin ag obair leis an PDST. Ceapadh Leona mar phríomhoide i gCnoc Rátha i rith an tSamhraidh agus guímís gach rath uirthi agus ag dul i mbun a post nua.

D’éirigh le Múinteoir Eoin in agallamh ar son post buan i nGaelscoil an Ghoirt Álainn le déanaí agus tá áthas orainn ar fad sa scoil gur ghlac sé leis an bpost i rith na seachtaine. Tá obair iontach déanta ag Eoin mór-thimpeall na scoile le cúpla bliain anuas agus níl aon dabht ach gur ceapacháin iontach é seo don scoil agus do pháistí na scoile ach go háirithe.

A new position became available in Gaelscoil an Ghoirt Álainn recently following the appointment of Múinteoir Leona as the new principal of Knockraha. Múinteoir Leona was first appointed to the staff of Gaelscoil an Ghoirt Álainn in 2000 and has been on secondment with the PDST since 2002. We wish Leona every good fortune in her new role as principal and thank her for all the help and advice she has given our school in the past number of years.

Following recent interviews, Múinteoir Eoin has been appointed as a permanent teacher here in Gaelscoil an Ghoirt Álainn. Eoin has been a wonderful addition to our staff over the past number of years and his performance in the classroom, his respect for our school and children and his undoubted love of sporting events make him an excellent permanent addition to our school. We wish him continued success here with us.

Subscribe to our School Notes now:

Archive