Nóta 24/02/2021 – Bliain sa scoil nua! – One year in our new school!

Tá súil agam go bhfuil gach rud go breá agaibh agus go bhfuil sibh ar fad slán sábháilte! Táimid ag súil go mór leis na páistí a fheiscint ar ais ar scoil arís ón Luan!

(Ranganna Naíonáin – Rang 2 ar ais ar scoil ón Luan agus gach rang eile le bheith ag teacht ar ais ón 15 Márta).

Lá stairiúil a bhí ann d’ár scoil ar an 24 Feabhra 2020 mar gurbh é seo an lá a bhogamar isteach in ár scoil álainn nua.

Bliain dhúshlánach a bhí ann do gach duine de bharr covid-19 i mbliana ach bhí sé i bhfad níos fearr dúinn ar fad i nGaelscoil an Ghoirt Álainn de bharr go raibh ár scoil nua againn! Ár mbuíochas arís dóibh siúd a thug tacaíocht dúinn síos tríd na blianta!

Féach thíos ar son roinnt físeanna ón 24 Feabhra 2020 agus ar ceann amháin ó siúlóid scoile sa chathair i Márta 2011! Bainigí taineamh astu!

I hope that you’re keeping safe and well and we’re all very much looking forward to welcoming our children back to school from Monday!

(Rang Naíonáin – Rang 2 are due back to school on Monday March 1st, with all other classes due to return from March 15th)

Today marks a historical day in the history of our school as it was on this day in 2020 that we finally made the move from our prefabricated school to our new school building.

It’s been a very challenging year for us all due to covid but it’s been a lot easier to manage those challenges from our new school building! Our thanks once again to those that have supported us down through the years!

The following are some videos taken on the 24 February 2020 and one from March 2011 when we were still fighting for our school! Enjoy!

Bainigí taitneamh as na físeanna!                                              Enjoy the videos!

https://vimeo.com/394685523  –  Oscailt na scoile leagan fada – Long version!

https://vimeo.com/396170714  –  Oscailt na scoile leagan gairid – short version!

https://vimeo.com/394687992  –  TG4 ó 3.20 ar aghaigh – TG4 From 3min 20sec.

https://vimeo.com/516195324  –  2011 ag lorg ár scoil nua! / 2011 Looking for our new school!

Subscribe to our School Notes now:

Archive