Nóta 25/06/15 – Correction; school reopens on Friday the 28th of August

Nóta 25/06/2015

Bhí bliain iontach suimiúil againn anseo sa scoil agus ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil do ghach duine a chabhraidh linn le ceol, spórt, spraoi agus foghlaim a thabhairt isteach i saol ár bpáistí. Ó gach duine anseo sa scoil, tá súil againn go mbíonn saoire taitneamhach agaibh i rith an tSamhraidh agus táimid ag siúl cheana féin le tús na scoilbhliana nua ar an 28ú Lúnasa 2015.

We’ve all spent a very busy and interesting year here in Gaelscoil an Ghoirt Álainn and we would like to sincerely thank everyone involved in bringing music, sport, fun and learning into the lives of the children in our school. We wish you all a safe and enjoyable summer break and we look forward to seeing you all again on Friday the 28th of August, fully refreshed and ready to face into a new school year!

Leathlá:             Beidh leath lá againn sa scoil amárach 26-06-2015. Beidh an scoil dúnta ag a 12.00. Scaoilfear amach na páistí ón scoil, de réir a chéile,

ó 11.50 ar aghaidh.

 

-11.50am  Naíonáin.                                              -12.05pm Rang 1 go dtí 5

The school will close at 12.00 tomorrow 26-06-2015. Junior and senior infant classes can be collected from 11.50, while 1st to 5th classes can be collected at 12.05 to facilitate the school with traffic issues. Children with siblings can go home together at any of the above times. 

Ríomhphost // Suíomh idirlíon               

Beidh an suíomh scoile www.gortalainn.ie á choimeád suas chun dáta, má tá scéal faoin scoil etc, i rith na saoire. Tá físeáin na bliana anseo freisin.

If you would like to contact the school over the Summer months please email deaglan@live.ie. Ríomhphost na scoile don Samhradh. deaglan@live.ie

Our school website www.gortalainn.ie may be updated from time to time during the Summer months to keep parents updated on any issues relating to the school. Videos of events during the school year can also be found here.

School books. Can all parents please settle school fees before 12.00 tomorrow or contact the office to make other arrangements.

Bíodh saoire deas agaibh.

Le gach dea ghuí

Deaglán & Foireann scoile Gaelscoil an Ghoirt Álainn

Subscribe to our School Notes now:

Archive